Emprogage

Root

Ship of a New Story Logo

Engagerade i samhällsfrågor möts digitalt under första veckan i juli

Ship of a New Story är en ny digital plattform som ger plats för samtalen som inte kan vänta. Organisationer och verksamheter erbjuds en ny möjlighet för att föra en dialog kring de frågor som engagerar dem. Hur kan vi arbeta tillsammans för att bli bäst för världen? Det blir fem dagars direktsänt samhällsengagemang från skeppet som tar oss till framtiden.

Allmännadalen dialog

Allmännadalen / Common Valley

#Allmännadalen/#CommonValley är en idé för att tillgängliggöra det demokratiska samtalet för fler – en testbädd skapad av olika sammanhang och arenor. Avsikten är att lämna över denna kunskap till Almedalsveckan för att fortsätta dialogen tillsammans framöver. Ett tillsammans som inte ser gränser och som värdesätter dialogen i sig. Låt oss skapa gott!

Mer info på www.allmännadalen.info

Emprogage as a complex living system with its core functions in the Heart wood of the tree.

The Emprogage Being

Emprogage is not an ordinary consultancy. But what makes it different? Is it its Emprogagers or their co-creations? The self-organization in a dynamic cell structure? Working for what is best for the world? Or making intentional decisions and having the fundamental assumption that there is always a choice? Get to experience the wholeness of Emprogage through the Emprogage Being Document.

Finding ways forward together

Best For the World live broadcasting reflection

Within two weeks almost 100 people from around the world have been co-creating content during the four day Best for the World live broadcasting. Afterward, they came together to reflect on the self-organizing way of working, trusting the process of building a bridge to the new paradigm while working on it, and together explore opportunities for moving into the direction of Best For the World.

BFW live broadcasting

Best For the World live broadcasting announcement

Emprogage hosts a four-day Live Broadcasting that invites people to move into the direction that is Best for the World. During the time of COVID-19 when the world is in synchronicity, around 100 Co-creators come together to create content in 50 concepts. The content is of holistic nature and spans over various topics addressing the person, team, organization and society.

Intentional Decisions Model

The Intentional Decisions Model

Intentional Decisions is a compelling model for raising awareness of the possibility of choice (a variety of choices), serves as an ethical framework for our choices, and empowers us with the ability to decide (the process of choosing, i.e. pick one).