Emprogage

Unik yrkeshögskoleutbildning inom blåa näringar beviljad

Unik yrkeshögskoleutbildning inom blåa näringar beviljad

Vi är både glada och stolta över klartecken från Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, att starta utbildningen Verksamhetsutvecklare blåa livsmedel. Utbildningen är den första i sitt slag inom landet och har utformats av Emprogage och Folkuniversitetet i nära samverkan med ett stort antal aktörer inom den blåa livsmedelskedjan.

Musslor, alger, ostron, fisk och sjöpung är exempel på sjömat som odlas i Sverige. Verksamheterna kallas ibland för blå näringar eller vattenbruk och de utvecklas snabbt. Inom de blåa näringarna ryms såväl primärproducenter inom fiske, skörd och odling som förädlingsindustri och leverantörer till branschen.

Med utbildningen Verksamhetsutvecklare blåa livsmedel är ambitionen att möta arbetslivets behov av en heltäckande utbildning för den blåa livsmedelssidan, att bidra till förutsättningar för att öka livsmedelsförsörjningen och att samtidigt ta hand om naturresurserna på ett hållbart sätt”, säger Stellan Nordahl från Emprogage.

Den som genomgått utbildningen förväntas kunna få en nyckelroll i utvecklingen av befintlig och ny verksamhet inom den blåa livsmedelskedjan utifrån ett helhetsseende och medvetna val.

Genom att utbilda verksamhetsutvecklare inom området bidrar vi tillsammans med branschen till att skapa en hållbar och effektiv blå livsmedelsproduktion både i Sverige och internationellt”, säger Ulrika Hall, verksamhetschef på Folkuniversitetet. Utbildningen har redan mött stort intresse och gensvar både från företag och organisationer inom blåa näringar, kommuner och regioner. Verksamhetsutvecklare blåa livsmedel startar i augusti 2024 och ansökan öppnar om ungefär en månad.

Yrkeshögskoleutbildningar är en utbildningsform som kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats. De erbjuds inom branscher med ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft. Utbildningarna syftar till att leda till jobb direkt efter examen. Innehåll och inriktning på YH-utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid.

Sedan tidigare driver Emprogage och Folkuniversitetet två andra Yrkeshögskoleutbildningar tillsammans – Hållbar Livsmedelsintraprenör och Driftledare inom gröna näringar – nya utbildningsomgångar startar i höst.

Emprogage och Folkuniveristetet arbetar aktivt med en samskapande lärmetodik. Det som krävs av aktivt skapande i den framtida yrkesrollen krävs även i utbildningen, då studenterna görs aktiva i skapandet av delar av innehållet. De kommer därmed att få både teoretisk och praktisk kunskap om det svenska hållbarhetsarbetet genom att vara en del i det. Dessutom får de möjlighet pröva sina egna idéer i samråd med professionella livsmedelsproducenter

Utbildningen till Verksamhetsutvecklare blåa livsmedel går på distans

EMPROGAGE consists of a group of consultants who share the desire to make the world a bit better. Our three words empathy, pro-activity, and engagement do not only form the basis of our business philosophy, but also form our name EMPROGAGE. We believe in the power of the individual to make a better world through their conscious decisions. And together we work for what is best for the world. EMPROGAGE is our context and our meeting place. We are creating the future together.

Emprogage was founded at the end of 2018 and is collectively owned by 15 Emprogagers. Emprogage’s way of working is self-organizing and co-creative. At the beginning of 2018 over 40 people were involved in the design of Emprogage. Emprogage is perceived as a web of life – we use the tree as a metaphor. An adaptive and fluid cell structure provides Emprogagers as well as Co-creators the opportunity to engage in projects they perceive as meaningful. The ownership of Emprogage is through the individual companies its members have established themselves. That means Emprogage is at the same time a personal company as well as a collective. The aspect of non-duality is found in many aspects of Emprogage’s way of working, for example in the collective leadership responsibility and decentralized decision-making.

The Emprogagers have experience in facilitation, transformation work, and leadership development and are involved in many co-creations. For an overview of services and currently involved projects visit Emprogage.com.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *