Emprogage

Hybridmöte om mötesplatser för framtidsdialog

Hybridmöte om mötesplatser för framtidsdialog

Välkommen att delta i ett hybridmöte om mötesplatser för framtidsdialog!

20 oktober 2021 kl 13.30-16.00

Hur kan vi möjliggöra mötesplatser för framtidsdialog?!

Hur kan vi med dialogplattformar och demokratifestivaler stödja, samskapa och stärka demokratin och det öppna samtalet?

Välkommen till ett hybridmöte där alla är delaktiga i både agenda och samtal – formen kallas Open Space.

Form: Mötet sker i Zoom (digitalt möte) och det finns möjlighet att även vara med fysiskt när vi sänder från Visby. Dokumentation och arbete sker i Miro (digital anslagstavla).

Arbetssätt: Med en mix av nytt och beprövat med nyfikenhet på möjlighet hitta förhållningsätt, arbetssätt och verktyg för tiden vi står i och framtiden vi vill skapa. Lyfta verktyg och modeller för komplexitet med digitalt stöd.

Syfte och önskad effekt: Ta ner trösklar, höja blicken, se djupet, omfamna komplexiteten

Nyckelbegrepp: Demokrati, action/handling, dialog, resonans, inspiration, relevant, banbrytande, inkluderande, nyfiken, win-win-win, helhetsskapande, resurseffektivt/hållbart

Målgrupper: De som arrangerar olika samskapande i eller under Almedalsveckan, såsom arenor/hubbar/event/mässor samt arrangörer av demokratifestivaler i Norden.

Anmälan: Anmäl dig genom att skicka ett mail till mia.stuhre@gotland.se. Är det fler än du som ska vara med, skriv in namnen på de som ska medverka. Om de är med digitalt behöver vi även deras e-postadresser.

Vi som bjuder in är…

Mötet anordnas av en grupp engagerade personer med Almedalsveckan som gemensamt nav.

Digitalt möte

Vi träffas digitalt via zoom. Länk och instruktioner skickas ut dagarna innan till den e-postadress du anger när du anmäler dig.

Fysiskt möte

Vill du hellre medverka på plats så är vi i Donnerska huset i Visby med ingång från Donnersplats.
Fika finns!

Gratis att delta

Det kostar inget att delta. Dela gärna inbjudan med fler!Ship of a New Story erbjuder organisationer och verksamheter en digital och fysisk plattform för utforskning och utveckling i riktning bäst-för-världen. Målet är att skapa handling genom skeppsmodellen. En modell som I fem programsteg lotsar affärsutveckling, samhällsutveckling, personligutveckling och demokratifrågor från ide till genomförande. Eventstukturen går från ord till handling genom att sammanföra den som vill med den som kan på samma plattform. Sommaren 2021 styrdes seglatsen till både Almedalsveckan i Visby (4-7/7) och till Folkemödet på Bornholm (17/6) – för att skapa ett riktigt Allmännadalen! www.shipofanewstory.com

Almedalsveckan
är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor – den demokratiska mötesplatsen för alla, en magisk plats för utbyte, dialog och oväntade möten, som bidrar till att utveckla vårt samhälle. Genom öppenhet, tillgänglighet och ömsesidig respekt skapas den unika Almedalsandan. Ingen fråga är för obetydlig och ingen för omfattande. Almedalsveckan är en plats med fokus på mötet och samtalet, där olika röster och olika perspektiv får höras. En mötesplats – öppen för alla som vill vara med i det demokratiska samtalet. www.almedalsveckan.info

Allmännadalen/CommonsValley är en idé för att tillgängliggöra det demokratiska samtalet. Nu mer än någonsin behöver vi dialogen och det demokratiska samtalet, och mötesformer såsom Almedalen är viktiga. Många initiativ just nu innebär radikal omställning från det tidigare paradigmet till ett nytt – en kunskap som skapas och som kan fångas och omsättas – en rad fenomen som utgörs av hela världen som en enorm testbädd för ett nytt paradigm. Vi kan både nå de globala målen och ta oss vidare som samhälle och värld! www.allmannadalen.info

EMPROGAGE consists of a group of consultants who share the desire to make the world a bit better. Our three words empathy, pro-activity, and engagement do not only form the basis of our business philosophy, but also form our name EMPROGAGE. We believe in the power of the individual to make a better world through their conscious decisions. And together we work for what is best for the world. EMPROGAGE is our context and our meeting place. We are creating the future together.

Emprogage was founded at the end of 2018 and is collectively owned by 15 Emprogagers. Emprogage’s way of working is self-organizing and co-creative. At the beginning of 2018 over 40 people were involved in the design of Emprogage. Emprogage is perceived as a web of life – we use the tree as a metaphor. An adaptive and fluid cell structure provides Emprogagers as well as Co-creators the opportunity to engage in projects they perceive as meaningful. The ownership of Emprogage is through the individual companies its members have established themselves. That means Emprogage is at the same time a personal company as well as a collective. The aspect of non-duality is found in many aspects of Emprogage’s way of working, for example in the collective leadership responsibility and decentralized decision-

The Emprogagers have experience in facilitation, transformation work, and leadership development and are involved in many co-creations. For an overview of services and currently involved projects visit Emprogage.com.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *