Emprogage

Workshop kring mötesplatser för framtidsdialog

Engagerade samtal tillsammans med 30-talet framtidsvisionärer som samlats kring frågan ”Hur kan vi med dialogplattformar och demokratifestivaler stödja, samskapa och stärka demokratin och det öppna samtalet?”

Formatet är en ny typ av hybridmöte som genomfördes som en testbädd tillsammans med Almedalsveckan.

I följande film gavs inspiration till deltagarna kring helheter, medvetna val, dialog, samskapande och demokratifestivaler –

Med Almedalsveckans 53-åriga historik och alla deltagares erfarenheter av dialog och samtal ringades ett antal frågeställningar in, såsom:

  • Hur får vi med alla, även de som idag inte är med i samtalen?
  • Hur kan vi skapa prototyper för att träna våra demokratiska muskler?
  • Hur lyssnar vi in det som inte kommer till tals ?
  • Vilka nycklar behövs/finns för att skapa ett levande dialogmöte kring en samhällsfråga?
  • Hur hanterar vi överflödet av information och alla de konspirationsteorier som frodas på nätet?
  • Hur får vi en dialog där naturen har sin röst ?
  • Hur inkluderar vi människor med en helt annan världsbild i samtalet?
  • Vilka tekniska lösningar behövs för framtidens möte?
  • Hur skapas inkluderande koncept som skapar engagemang och handling?

Med hjälp av Open Space-metodologins kraft fördes frågorna framåt – i nedanstående klipp ger värdarna för frågorna korta avrapporteringar av samtalen –

Samtalen fortsätter – häng med du också och skapa framtiden tillsammans!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *