Workshop kring mötesplatser för framtidsdialog

Hur kan vi med dialogplattformar och demokratifestivaler stödja, samskapa och stärka demokratin och det öppna samtalet?

Den frågan arbetade 30-talet framtidsvisionärer med i en ny typ av hybridmöte som genomfördes som en testbädd tillsammans med Almedalsveckan.