Emprogage

The operational triad congratulates to Emprogage's birthday

En ny typ av konsultbolag har sett dagens ljus

Idag föddes Emprogage – ett konsultbolag som verkar för det som är bäst för världen. Från start är det 16 konsulter som alla medvetet väljer empati, proaktivitet och delaktighet för att facilitera skiftet från bäst-i-världen till bäst-för-världen. Det rör sig om hela spannet från medarbetar- och ledarutveckling, via organisations- och affärsutveckling till samhällsutveckling och världsförbättring.

Under hela våren har ett trettiotal individer, både konsulter och konsultköpare, arbetat med designen av den nya organisationen. ”Vi utvecklar just nu formerna på hur vi organiserar oss i arbetslivet” säger Åsa Kalée, en av de som ingår i den operativa triaden för Emprogage. ”Vi tror starkt på samskapande och självorganisation som krafter för att aktivt kunna påverka. Därför har vi organiserat oss – inte såsom man brukar i hierarkiskt blockschema, utan i en formbar cellstruktur”.

Det är en kraftfull samling individer som ingår i Emprogage från start, och med cellstrukturen skapas momentum och ett starkt tillsammans-begrepp. ”Vi har sett att många vill ha den engagerade egenkonsulten men samtidigt köper den stora organisationens trygghet i form av back-up och kontinuitet”, säger Stellan Nordahl som också ingår i den operativa triaden. ”Vi erbjuder bägge delar plus att vi är oerhört tydliga på hur vi skapar uppdrag såväl som i genomförande, där empati, proaktivitet och delaktighet är designkriterier i allt vi gör.”

De tre begreppen empati, proaktivitet och delaktighet ingår som huvuddimensioner i utvecklingmodellen Medvetna val, som Stellan Nordahl varit grundskapare av. ”Medvetna val-modellen är en världsbildsmodell som kan ta oss från bäst-i-världen till bäst-för-världen”, säger Stellan. ”Samtidigt är det bara en modell för medvetna val, de medvetna valen måste vi göra själva”, fortsätter han.

Happy birthday Emprogage
Happy Birthday Emprogage

Redan den första veckan har det nystartade konsultbolaget haft fullt upp. ”Vi har arrangerat sju aktiviteter under Skåne Innovation Week, som är regionens skyltfönster för framtiden”, säger Åsa Kalée. ”Detta har vi gjort i starka allianser med andra som precis som vi tycker det är dags för skiftet till bäst-för-världen”. Bland de intressanta samarbetspartnerna ses Midroc, Future by Lund, Kävlinge och Skurups kommuner, Wingårdhs, FiDE och World Trade Center. Ämnen som behandlats under veckan har varit ”Hållbara samhälle och städer”, ”Värdedriven utveckling”, ”Medvetna val för framtiden”, ”Normkreativ Innovation” och ”Att se på världen med nya ögon”.

Just att väcka medvetenheten om ett paradigmskifte är en av de uttalade tankarna. ”Detta har vi gjort dels nu i veckan som varit och dels tidigare under våren, då vi under uppstartstiden arbetat tillsammans med Singularity University i Köpenhamn”, säger Jens Rinnelt som är den tredje delen av den operativa triaden. ”SingularityU ville göra en wokshop kring medvetna val och vi enades om titeln How to make Business in the New Paradigm. Det var en oerhört transformerande workshop för alla inblandade, då invanda sanningar utmanades på ett inkluderande och inspirerande sätt”.

Att medvetna val och begreppet bäst-för-världen ligger i tiden råder inga tvivel om. ”Det finns en stark längtan av att kunna vara bäst-för-världen”, menar Stellan Nordahl. ”Det är denna längtan vi möter, samtidigt som vi på ett handfast och jordnära sätt väcker till liv den inre kraften hos människor – kraften att förändra och skapa framtiden tillsammans”.

Du hittar mer om Emprogage och hur företaget är organiserat på www.emprogage.com. Där finns också beskrivningar av konsulterna och hur man kan göra för att vara en del av Emprogage.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *