Emprogage

Hela Företaget - Öresundregionens

ledande VD-nätverk

Välkommen till VD-nätverket Hela Företaget som drivs av Emprogage – en organisation som arbetar med att främja ledarskap baserat på principerna om tillsammans, hållbarhet och mångfald. Som medlem i VD-nätverket kommer du att ansluta dig till en gemenskap av likasinnade företagsledare som strävar efter att skapa en positiv förändring i sina organisationer och samhällen. 

teamwork, cooperation, brainstorming-3213924.jpg
öresundsbron, malmö, bridge-1151154.jpg

Hela företaget är Öresundsregionens ledande VD-nätverk. Vi söker dig som är VD i ett ägarlett bolag och som verkar i området Helsingborg-Lund-Malmö-Köpenhamn. Du är intresserad av ett mångfaldsperspektiv och ditt bolag omsätter ca 5-50 miljoner och har världen/EU/Öresundsregionen som marknad.

Genom att ta del av vårt hela ekosystem får du tillgång till en mängd olika verktyg och resurser för att utveckla ditt ledarskap och förbättra din organisations prestation. Vi tror på att tillsammans är starkare och att hållbarhet och mångfald är avgörande för ett framgångsrikt företag. 

startup, meeting, brainstorming-594090.jpg

Som medlem i VD-nätverket får du möjlighet att nätverka och samarbeta med andra företagsledare som delar gemensamma värderingar. Vi tror på att organisationer och företag som främjar mångfald, inkludering, delaktighet och proaktivitet. Tillsammans kommer vi att arbeta för att skapa en hållbar framtid för våra organisationer och samhällen. Vi ser fram emot att välkomna dig till VD-nätverket och hjälpa dig att växa som ledare och företagsledare!