Emprogage

Best for the World Business

Conscious Business - Intentional Decisions

Best for the World Business
is a business tribe working for what is best for the world 
– a business community developing mutual business, experiences and realtions.

är en business tribe (tänk nätverk/community) för personer i företag och organisationer
som aktivt arbetar med affärer som för oss i riktning bäst för vär
lden genom hållbart värdeskapande. 
Ett sammanhang av personer och organisationer där ömsesidiga affärer, upplevelser och relationer utvecklas.

Business triben Best for the World Business

– Vill du också göra skillnad på flera nivåer i ditt arbete?
– Gillar du affärer och vill att de ska komma i ett större sammanhang?
– Är personliga relationer och gemensamma upplevelser viktiga för dig i affärer?

Välkommen till Best for the World Business – en business tribe där vi skapar affärer tillsammans med andra som också vill verka för det som är bäst för världen

I business triben utmanar vi invanda mönster för ett skapande och lärande tillsammans – du är delaktig i nya upplevelser, insikter och affärer. Tillsammans skapar vi värde på ett lustfyllt sätt där vi mår bra för långsiktighet i affärer och relationer.

Business triben Best for the World Business består av summan av alla engagerade och de organisationer de verkar i. Bäst för världen innebär helhet i affärer, relationer och upplevelser. Detta öppnar upp för möjligheter på många plan och i businesstriben kopplas personen, organisationen, samhället och världen ihop – ett sätt att aktivt skapa värde och en större påverkan.

Med andra ord kombinerar vi affärer – relationer – upplevelser!

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans – ansök idag!

Så här arbetar vi

Vi arbetar långsiktigt nära varandra och delar gemensamma upplevelser. Varannan vecka har vi digitala träffar för att utbyta och skapa värde och ge näring till triben. Här finns också möjlighet att bjuda med andra engagerade.

En gång i månaden samlas vi fysiskt med business triben för en förmiddag fylld med upplevelser och affärskapande tillsammans.

Nu startar vi i Skåne

Nu startar vi business triben Best for the World Business i Skåne. Med värdeskapande träffar och nätverksupplevelser tillsammans. Läs mer här