Emprogage

Workshop kring mötesplatser för framtidsdialog

Engagerad samtal tillsammans med 30-talet framtidsvisionärer som samlats kring frågan ”Hur kan vi med dialogplattformar och demokratifestivaler stödja, samskapa och stärka demokratin och det öppna samtalet?”

Formatet är en ny typ av hybridmöte som genomfördes som en testbädd tillsammans med Almedalsveckan.

I följande film gavs inspiration till deltagande kring helheter, medvetna val, dialog, samskapande och demokratifestivaler -

Med Almedalsveckans 53-åriga historik och alla deltagare erfarenheter av dialog och samtal ringer ett antal frågeställningar in, såsom:

  • Hur får vi med alla, även de som idag inte är med i samtalen?
  • Hur kan vi skapa prototyper för att träna våra demokratiska muskler?
  • Hur lyssnar vi i det som inte kommer till tals?
  • Vilka nycklar behöver/finns för att skapa ett levande dialogmöte kring och samhällsfråga?
  • Hur hanterar vi överflödet av information och alla de konspirationssteorier som frodas på nätet?
  • Hur får vi en dialog där naturen har sin röst?
  • Hur delar vi människor med en helt annan världsbild i samtal?
  • Vilka tekniska lösningar behöver för framtidens möte?
  • Hur skapas inkluderande koncept som skapar engagemang och hantering?

Med hjälp av Open Space-metodologiner kraft fördes frågorna framåt-i nedanstående klipp ger värdarna för frågorna korta avrapporteringar av samtal-

Samtalen fortsätter - häng med du också och skapa framtiden tillsammans!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska Fält ÄR märkta *