Emprogage

Vår anledning till existens

Co skapande ett paradigmskifte

Vi ser en värld där jag och VI är EN.
Ett paradigm där alla kan vinna och där vi alla tar avsiktliga beslut som fungerar för det som är bäst för världen.
Ett paradigm där varje människas val spelar roll och där vi alla är hela.

Tjugo år från och med nu, om vi ser tillbaka, kommer vi att se att vi var mitt i ett stort skifte.
En övergång från att bli bästa i världen till att bli bäst för världen. Med andra ord en övergång från egocentriska till ekocentriska värden.
En övergång till en värld där vinnare inte definierar förlorare. Där vi inte definierar och inte definieras av dem.

Samhället vi skapar

Vi har lärt oss historien om att bli bäst i världen - en berättelse där konkurrens och materialism reglerar. Djungelagen - du måste vinna och den andra är den första förloraren. I det paradigmet har varje vinnare minst en förlorare. Miljön är något utanför oss, något annat än oss. Historien är att oavsett vad som händer med världen, eller till och med i världen, är det ingenting vi kan göra något åt.

Vi strävar efter att bli de bästa i världen - för alla resten. I det paradigmet har vi separerat oss från helheten. Jag kan inte hjälpa eller bidra när det finns problem i min organisation, i mitt samhälle eller i världen. Någon annan ska klandras.

Vi måste känna, se och uppleva för att kunna förhålla oss till en större bild. Samtidigt har vi lärt oss att minska systemen för att göra dem enkla. Vad som sedan händer är att kraften i systemet går förlorad. Ett alternativ är att använda heuristiska och enkla principer för att navigera i systemet.

Framtiden är inte något vi borde vara utrustade för att möta - Framtiden är något vi skapar!

Hur kan vi skapa den framtid vi vill ha? Vilka principer är giltiga (eller till och med behövs) i det nya paradigmet? Vad händer om våra beslut skapar vår uppfattning? Och vad händer om uppfattningen verkligen skapar verklighet? Kan vi då fatta avsiktliga beslut och läka oss själva och samtidigt läka världen? Kan vi skapa en sådan ram? En ram för våra organisationer och samhällen såväl som för oss själva som människor och personer. Kan vi skapa en sådan värld?

Vi inbjuder dig att skapa framtiden med oss!

Emprogos syfte

Syftet med Emprogage är att arbeta för det bästa för världen
genom att avsiktligt välja empati, proaktivitet och engagemang.

Emprogage's Mission

Emprogage underlättar paradigmskiftet
från att bli bästa i världen till att bli bäst för världen.