Emprogage

Konsulttjänster

Allt börjar med Om er

Emprogage erbjuder ett brett utbud av konsulttjänster på personlig, team-, affärs- och samhällsnivå. Konsultation innebär vanligtvis för oss att hjälpa dig med tjänster som ansluter struktur och kultur. Vi tror på människans kraft - för det handlar om dig! 

Emprogage tillhandahåller den kunskap som behövs för att förverkliga dina avsikter - tjänsteerbjudanden som är i riktning mot vad som är bäst för världen. Nedan hittar du exempel på vad som kan erbjuda - resten är en potential vi kan utforska tillsammans! Kontakta oss idag!

Dina idéer och behov

Samskapar framtiden tillsammans

Vi bildar en uppsättning som skapar värde för dig och det sammanhang du befinner dig i.

Läs mer

Transformativa workshops

Verkstadsdesign
Workshop Underlättande

Vi har ett brett utbud av verkstadskoncept och en lång erfarenhet av att underlätta och utforma inställningar som verkligen betyder något.

Läs mer

Hållbar hållbarhet

Sustaianble SDG-verktyg för kvalitetshantering
Regenerativ analys
Cirkulär / delningsekonomi

Vi inducerar icke-linjära och cirkulära system, skapar medvetenhet om flöden och värden och där avsiktliga beslut kan fattas.

Läs mer

Inspirerande talare

Inspirerande samtal
Keynote
Motiverande talar

Vi visar hur du väljer öppenhet så att du kan se möjligheterna istället för hinder och hur du kan göra ett aktivt val för att omfamna livet.

Läs mer

Innovativ innovation

Innovationsledarskap
Designtänkande skräddarsydd innovation
Fjärde Loop Innovation

Vi gör det möjligt för oss att se vad som är relevant och designa företag för framtiden.

Läs mer

Insiktsfullt ledarskap

Engagerande ledarskap
Personlig utveckling
Self Leadership Leadership Forum

Vi gör medvetna val till avsiktliga beslut.

Läs mer

Naturen som strategi

Naturen som hållbarhet
Naturen som ledarskap
Naturen som lagarbete

Vi tar din organisation och ditt team in i naturen för att utforska ditt sammanhang och inspireras av kontakten med naturen själv.

Läs mer

Digital underlättelse

Digitala möten
Digitala workshops
Hybriduppsättningar

Vi hjälper dig och ditt team med engagerande digitala workshops och möten.

Läs mer

Grafisk förenkling

Grafisk inspelning
Grafisk förenkling
Visualisering

Vi kan underlätta och spela in seminarier, evenemang samt dialoger och möten genom att visualisera din värld.

Läs mer

teambuilding

Samskapande
Engagemang
attityder

Vi stöder förändring och tillväxt i team, organisationer och människor.

Läs mer

Medveten av naturen

Mindfulness-program
Yoga
Meditation

Vi introducerar metoder för att skapa medvetenhet och motståndskraft.

Läs mer

Kärnvärden och
Delad Vision

Kärnvärderingar
Kulturell transformation
Delad Vision

Vi hjälper organisationer att vara kongruenta i vad de säger och vad de gör - att koppla strukturen med kulturen.

Läs mer

Hållbar strategi

Konceptdesign
Arbetssätt

Vi tillhandahåller ramar för strategier och sätt att arbeta, för att stödja och inducera övergången från bästa i världen till bästa för världen.

Läs mer

Projektledning

Projektledare
Projektdesign
Projektstöd

Vi samarbetar med att organisera idéer, material och processer för att uppnå mål.

Läs mer

Samhällsutveckling

Dela ekonomin
Dialogmöten
Plattformar för samskapande

Ett samarbete och samskapande som involverar många branscher, kommuner, föreningar och lokala samhällen, vilket skapar ödmjukhet, delat fokus och avsikt.

Läs mer

Skapa ett företag

Entreprenör mentorskap
Starta rådgivning
Siteoptimering

Vi tillämpar affärsutveckling i livsändamål och de globala målen.

Läs mer

Intervall för värdeskapande

Interim VD

Vi träffar människor där de är och inbjuder dem att ifrågasätta deras tankar och övertygelser, så att nya frön kan sås.

 

Läs mer

Medveten handel

Hållbart handelscentrum
Återanvänd och återvinna

Vi underlättar en övergång från dagens linjära konsumtion till en medkreativ och medveten handel där alla aktörer kan påverka och bidra till ett gemensamt syfte.

Läs mer

Avsiktlig konsultation

Värdeskapande
Marknadssegmentering
Kundfokus

Vi hjälper dig att ta avsiktliga steg i ditt företag för att få tydlighet om kund, service, prissättning och försäljning.

Läs mer

Empatisk ledning

Nätverksdesign
Värmekedjor
Siteoptimering

Vi formulerar frågor och lyssnar för att förstå.

Läs mer

Engagerade moderatorer

Presentatören
Dialogansvarig
Presentatör

Vi tar in en personlig och sammanhängande upplevelse för både din paneldeltagare och din publik.

Läs mer

Berättande och berättande berättelser

publicering
filmning

Vi tillhandahåller berättartjänster samt ett publiceringsekosystem.

Läs mer

Arbetsengagemang

Arbetsmiljö
Känsla av sammanhang
Hälsa på arbetsplatsen

Vi tar ett systematiskt och helhetssyn på hälsan i arbetsmiljön.

Läs mer

Cirkulär ekonomi

Cirkulär upphandling
Cirkulär produktion

Vi utforskar affärsmöjligheter i en medveten och cirkulär ekonomi.

Läs mer

Coaching och mentorskap

Executive Coaching
Livscoaching
Mentorskap

Vi ser affärs-, samhälls- och personlig utveckling som uttryck för samma sak - hållbar utveckling.

Läs mer

Organisationsutveckling

Organisationsutveckling

Vi ser en organisation som ett levande system och människan som en del av naturen.

Läs mer

Broadcasting och Podcasting

Podcastproduktion
Sändningshändelser

Vi tillhandahåller vår grundliga kunskap om sändning och podcasting och kan hjälpa dig med allt från inställning till live casting.

Läs mer

Attraktor och tankesmedja

Think Tank-aktiviteter
Tanke ledarskap
Dialogmöten

Vi testar nya definitioner och grundläggande antaganden där vi alla kan vara bäst för världen.

Läs mer