Emprogage

Utvecklingskoncept

Idéer förvandlades till Verkligheten

Den bästa tiden att plantera ett träd var för 20 år sedan - den näst bästa tiden är NU! Det är dags att förvandla idéer till en hållbar påverkan i världen. 

Emprogage arbetar med olika utvecklingskoncept för att höja medvetenheten i valmöjligheten, tillhandahålla en etisk ram och förstärka effekten av besluten. Det gemensamma konceptet bygger på helhet, medvetna beslut och de levandes kraft. Vi ser personlig utveckling, organisationsutveckling och samhällsutveckling som olika aspekter av samma sak - ökad medvetenhet. Välkommen att samskapa!


Skepp av en ny berättelse

En samskapad dialogplattform för att utforska övergången från att sträva efter att bli bäst i världen till att vara bäst för världen. Ombord på fartyget tar fem arenor idéer till verklighet.

Läs mer


Engagerat entreprenörskap

Vi tror att entreprenörskap är ett kraftfullt sätt att skapa en bättre värld och att fatta avsiktliga beslut i linje med Agenda 2030.

Vi utvecklar och underlättar olika entreprenörsprogram både på personalnivå och på organisationsnivå.

Vi arbetar också med att ändra synen på entreprenörskap, introducera helhetsbegrepp som Ikigai-filosofi, Intentional Decisions och Business Context Canvas.

Läs mer

Radio avsiktliga beslut

I live podcast / webbradio utforskar vi skiftet från bästa i världen till bästa för världen.

Läs mer


Emprogage Trust

I Trusts kopplar vi människor med hög samvetsgrannhet och stor påverkan i samhället för att samarbeta och samskapa.

Läs mer

FiDE tankesmedja

Utforska grundläggande antaganden och principer för avsiktliga beslut och bästa för världen.

Läs mer

Att vara förändringen

Koncept för att identifiera och stärka en organisations samhällsengagemang och arbete för Agenda 2030. Ett sätt att arbeta engagerande personer, organisationer och samhälle.

Läs mer

Ledarskapsprogram

Vi designar och uppdaterar ständigt koncept för ledarskap, samarbete och skapande.

Läs mer


Bäst för världssändningen

Vi tar en global fackla av hopp i form av en direktsändning fylld med innehåll som är bäst för världen. Programmets innehåll är av holistisk karaktär och spänner över olika ämnen.

Läs mer


Framtida kompetenser

Vilka värderingar, grundläggande antaganden och vägledande principer för lärande, organisation och ledarskap möjliggör skiftet från bäst i världen till bäst för världen? Hur omfamnar vi helhet och komplexitet i en regenerativ anda som tar grön omställning, digitalisering, hållbarhet och motståndskraft till nästa nivå?

Läs mer

Existentiell hälsa

I live podcast / webbradio utforskar vi skiftet från bästa i världen till bästa för världen.

Läs mer