Organiserande principer

Emprogage Arbetssätt

Våra organiserande principer fungerar som en hurologi, dvs beskriver hur vi gör. Dessa tillsammans med vårt förhållningssätt och vårt arbetssätt är alltid i samklang med övergripande syfte och de värderingar som finns för att stödja detta.

Vi väljer EMPATI före sympati, PROAKTIVITET över reaktivitet, DELAKTIGHET före att endast delta och KÄRLEK före rädsla.
Vi väljer också BÅDE och OCH istället för antingen eller ELLER. Ett INKUDERANDE VI snarare än vi och dem. Vi väljer SAMTAL och DIALOG istället för debatt och polemik. Och vi LYSSNAR och ställer frågor för att FÖRSTÅ istället för att ifrågasätta.
Vi TYDLIGGÖR, ILLUSTRERAR och ANPASSAR istället för att förklara och korrigera.

Öppenhet

Vi är alltid öppna för frågor och beredda att ställa frågor för att förstå, i alla sammanhang. Vi är närvarande och nyfikna så att delaktighet blir ett ömsesidigt begrepp. Vi bemöter härskarteknik med främjarteknik och agerar livsbejakande.

Val / Ansvar / Delaktighet

Vi skapar möjligheter och kopplar önskvärda konsekvenser med hjälp av ansvar. Vi är som personer kompetenta att välja och göra medvetna val. Val/ansvar/kontroll är kollektivt distribuerat och vi tar ett gemensamt ansvar för resultat och hjälper varandra att vara ansvariga för att komma framåt. Vi håller prioriteringar kopplat till vad som är viktigt för oss. Vi väljer tillit fritt från prestationskrav – varje person tar ansvar för och presterar efter förmåga. Vi bejakar och väljer vårt beteende för att ändra/förbättra kollektivets prestation.

Learning

Vi agerar som medskapare, gör varandra bättre och väljer ömsesidigt lärande. Vi uppmuntrar och välkomnar förändring, förbättring och förnyelse i syfte bäst för världen. Vi delar med oss av vår kunskap, lär av varandra och utvecklas tillsammans. Vi använder reflektion och vision som verktyg för att göra mer av det som fungerar och göra annorlunda för att lära nytt. Vi skapar proaktiva vanor som hjälper oss att leva vårt syfte. Vi identifierar och boostar processer, verktyg och begrepp som för oss till aktiv påverkan. Vi identifierar och minskar påverkan av processer, verktyg och begrepp som för oss till offer för omständigheter.

I kontexten JAG

Jag arbetar med förhållningssättet: Det jag gör blir gjort. Det jag tar ansvar för kan jag också påverka. Genom att reflektera kan jag se och sedan välja förbättring. Transparens på alla plan – skapar insikt, tydlighet och hållbarhet. Självorganiserande/självstyrande. När jag tänker på mig själv så: är det önskvärt att jag som individ kontinuerligt tar reda på vad som är viktigt för mig och vad jag vill. fokuserar jag på att öka min självinsikt för att kunna vara trygg i mig själv. väljer jag att se det goda, se möjligheter och se mig själv i den kontexten. är det endast jag och mina val som definierar mig.

I förhållande till kunder

Vi ser människor och organisationer vi möter som skapare av sina egna upplevelser och miljöer. Vi är inte observatörer - vi skapar avsiktligt det som är bäst för världen. Vi ser människan som en del av naturen. Vi inkluderar klienten i designen, inbjuder till samskapande. Vi ser individen ha högre medvetenhetsnivå än organisationen. Vi ser människan i klienten snarare än klienten i människan.