Emprogage

Unik yrkeshögskoleutbildning inom blåa näringar beviljad

Unik yrkeshögskoleutbildning inom blåa näringar beviljad

Vi är både glada och stolta över klartecken från Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, att starta utbildningen Verksamhetsutvecklare blåa livsmedel. Utbildningen är den första i sitt slag inom landet och har utformats av Emprogage och Folkuniversitetet i nära samverkan med ett stort antal aktörer inom den blå livsmedelskedjan.

Musslor, alger, ostron, fisk och sjöpung är exempel på sjömat som odlas i Sverige. Verksamheterna kallas ibland för blå näringar eller vattenbruk och de utvecklas snabbt. Inom de blåa näringarna ryms såväl primärproducenter inom fiske, skörd och odling som förädlingsindustri och leverantörer till branschen.

"Med utbildningen Verksamhetsutvecklare blå livsmedel är ambitionen att möta arbetslivets behov av en heltäckande utbildning för den blåa livsmedelssidan, att bidra till förutsättningar för att öka livsmedelsförsörjningen och att samtidigt ta hand om naturresurserna på ett hållbart sätt”, säger Stellan Nordahl från Emprogage.

Den som genomgått utbildningen förväntas kunna få en nyckelroll i utvecklingen av befintlig och ny verksamhet inom den blåa livsmedelskedjan utifrån ett helhetsseende och medvetna val.

"Genom att utbilda verksamhetsutvecklare inom området bidrar vi tillsammans med branschen till att skapa en hållbar och effektiv blå livsmedelsproduktion både i Sverige och internationellt”, säger Ulrika Hall, verksamhetschef på Folkuniversitetet. Utbildningen har redan mött stort intresse och gensvar både från företag och organisationer inom blåa näringar, kommuner och regioner. Verksamhetsutvecklare blåa livsmedel startar i augusti 2024 och en ansökan om ungefär en månad.

Yrkeshögskoleutbildningar är en utbildningsform som kombinerad teori med praktiskt lärande på en arbetsplats. De erbjuds inom branscher med ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft. Utbildningarna syftar till att leda till jobb direkt efter examen. Innehåll och inriktning på YH-utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid.

Sedan tidigare driver Emprogage och Folkuniversitetet två andra Yrkeshögskoleutbildningar tillsammans – Hållbar Livsmedelsintraprenör och Driftledare inom gröna näringar – nya utbildningsomgångar startar i höst.

Emprogage och Folkuniveristet arbetar aktivt med en samskapande lärmetodik. Det krävs aktivt skapande i den framtida yrkesrollen som krävs även i utbildningen, då studenterna gör aktiva i skapandet av innehållet. De kommer därmed att få både teoretisk och praktisk kunskap om det svenska hållbarhetsarbetet genom att vara en del i det. Dessutom får de möjlighet att pröva sina egna idéer i samråd med professionella livsmedelsproducenter

Utbildningen till Verksamhetsutvecklare blåa livsmedel går på distans

EMPROGAGE består av en grupp konsulter som delar önskan att göra världen lite bättre. Våra tre ord empati, proaktivitet och engagemang utgör inte bara grunden för vår affärsfilosofi, utan utgör också vårt namn EMPROGAGE. Vi tror på individens kraft att göra en bättre värld genom sina medvetna beslut. Och tillsammans arbetar vi för det bästa för världen. EMPROGAGE är vår kontext och vår mötesplats. Vi skapar framtiden tillsammans.

Emprogage grundades i slutet av 2018 och ägs tillsammans av 15 Emprogagers. Emprogages sätt att arbeta är självorganiserande och medskapande. I början av 2018 var över 40 personer involverade i designen av Emprogage. Emprogage uppfattas som ett livsnät – vi använder trädet som en metafor. En adaptiv och flytande cellstruktur ger Emprogagers såväl som Co-creators möjlighet att engagera sig i projekt som de uppfattar som meningsfulla. Ägandet av Emprogage sker genom de enskilda bolag dess medlemmar har etablerat sig. Det betyder att Emprogage på samma gång är ett personligt företag och ett kollektiv. Aspekten av icke-dualitet återfinns i många aspekter av Emprogages sätt att arbeta, till exempel i det kollektiva ledaransvaret och decentraliserat beslutsfattande.

Emprogagers har erfarenhet av underlättande, omvandlingsarbete och ledarutveckling och är involverade i många samskapande. Besök Emprogage.com för en översikt över tjänster och projekt som för närvarande är involverade.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska Fält ÄR märkta *