Emprogage

Avsiktliga beslutsmodell

Den avsiktliga beslutsmodellen

Intentional Decisions är en övertygande modell för att öka medvetenheten om möjligheten till val (en mängd olika val), fungerar som en etisk ram för våra val och ger oss möjlighet att besluta (valet, dvs. välja ett).

Modellen bygger på det grundläggande antagandet att det alltid finns ett val. Det bygger på samma tre dimensioner i alla fall - empati över sympati, proaktivitet innan reaktivitet och engagemang istället för närvaro.

Den avsiktliga beslutsmodellen

bit.ly/ID-modell

Våra övertygelser styr vår uppfattning och uppfattning skapar verklighet

Den avsiktliga beslutsmodellen (ID), samutvecklad och formulerad av Stellan Nordahl, gör tre saker; för det första gör val tillgängliga, för det andra förstärker det valet, och för det tredje fungerar det som en etisk ram.

I ett långsiktigt perspektiv är beslut som tar oss till skaparläget de mest hållbara på alla nivåer - personlig, grupp-, organisations- och samhällsnivå. En strategi för att arbeta med ID-modellen skulle kunna uttryckas enligt följande (siffrorna indikerar också var du ska börja):

  1. Var medveten om dina resurser och hitta en strategi för att maximera dem.
  2. Identifiera och öka processer som tar dig till skaparläget.
  3. Identifiera och stäng av processer som tar dig till Victim-mode.
  4. Definiera din skapare av möjligheter, det är vad du vill uppleva.
  5. Definiera ditt offer för omständigheter, det är vad du vill lämna.
  6. Höj ditt medvetande och vad som är viktigt för dig.
  7. Definiera kraftfulla begrepp och gynnsamma antaganden i ditt liv och gör dem till ditt paradigm.
  8. Öva din strategi i ditt dagliga liv för att skapa livsbekräftande vanor.

Med avsiktliga beslut kan vi delta i att göra övergången från att bli bäst i världen till att vara bäst för världen. Att skapa ett hållbart samhälle och en värld baserad på samarbete, samskapande och livsbekräftande avsikt.

Ladda ner och läs en kopia av den engelska versionen av häftet "En avsiktlig berättelse om avsikt" som beskriver modellen, på bit.ly/ avsiktliga beslut. För mer information om den svenska boken "Medvetna Val" besök medvetnaval.nu.

Modellen med avsiktliga beslut är också en av de viktigaste modellerna som fungerar som designkriterier för Emprogage.

Kontakt: Stellan Nordahl - stellan.nordahl@emprogage.se

1 reaktion på ”Modellen om avsiktliga beslut”

  1. Pingback: Bästa för världen direktannonsering - Emprogage

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska Fält ÄR märkta *