Människan som en del av naturen

Emprogages grundläggande antaganden (rötter)

Våra rötter representerar de grundläggande antaganden som Emprogage har - att leva i symbios med naturen, fatta avsiktliga beslut och skapa tillsammans. De bygger på människors huvudberättelser som en del av naturen och är medvetna agenter som alltid har ett val.