Emprogage

Språk

Emprogage

Den operativa triaden gratulerar till Emprogages födelsedag

En ny typ av konsultbolag har satt dagens ljus

Idag föddes Emprogage - ett konsultbolag som verkar för det som är bäst för världen. Från start är det 16 konsulter som alla medvetet väljer empati, proaktivitet och delaktighet för att underlätta skiftet från bäst-i-världen till bäst-för-världen. Det rör sig om hela spänningen från medarbetar- och ledarutveckling, via organisationer- och affärsutveckling till samhällsutveckling och världsförbättring.