Workshop kring mötesplatser för framtidsdialog

Hur kan vi med dialogplattformar och demokratifestivaler stödja, samskapa och starka demokratin och det öppna samtalet?

Den frågan arbetade 30-talet framtidsvisionärer med en ny typ av hybridmöte som fungerade som en testbädd tillsammans med Almedalsveckan.