Rotceller ur AI-synpunkt

Rotceller skapar grunderna för Emprogage och bildar Emprogages Heart Wood. Idag träffades vi för att fokusera på Emprogage-trädets rötter. Dagens X-faktor var ChatGPT som gav oss nya perspektiv på varje session på agendan såväl som själva agendan! ChatGPT är en AI-bot för textskapande ...

Rotceller ur AI-synpunkt Läs mer »