Emprogage

Spännande utställning kring framtidens livsmedelssystem

Spännande utställning kring framtidens livsmedelssystem

I Folkuniversitetets lokaler på Skomakargatan i Lund visa just nu en poster-utställning från olika livsmedelsprojekt som studenterna på Yh-utbildningen Hållbar Livsmedelsintraprenör gjort. Det är allt från nya hållbara produktionsmetoder som presenteras och analyseras av företags hållbarhetsarbete till cirkulära affärsmodeller och matsvinnsfrågor.

Det är engagerat projekt som presenteras och många av arbetena ligger i framkant inom hållbarhet i livsmedelsbranschen. Elina Lagesson är en av de studerande, hon menar att ”för att få till en förändring inom till exempel hållbarhet måste man ha en stark drivkraft men också förmåga att engagera och få människor med sig.”

Elina Lagesson
Elina Lagesson, Student Hållbar Livsmedelsintraprenör

Utbildningen till Hållbar livsmedelsintraprenör är initierad av och drivs i samarbete med livsmedelsbranschens aktörer. Det krävs och uppdaterad kompetens att utveckla livsmedel utifrån ett hållbart och cirkulärt perspektiv.

En viktig del av Yh-utbildningen är Lärande i Arbete, vilket är en kurs som genomförs som projekt ute i olika verksamheter. Det är dessa LIA-projekt som poster-utställningen lyfter fram. Utställningen hittar du i foajén september ut. Planen är sedan att utställningen turnerar till Malmö och Folkuniversitetets lokaler på Regementsgatan under oktober.

På följande länk kan du läsa alla posters: LIA-affischer

-

Utbildningen anordnas av Folkuniversitetet och Emprogage AB och sker som fjärrundervisning på deldistans. Utbildningen bedrivs i huvudsak digitalt genom schemalagda föreläsningar, möten och grupparbeten. Utbildningen pågår under 63 veckor med teori och 16 veckor LIA och är studiemedelsberättigad. Just nu är det öppen för sen anmälan till höstens utbildningsstart.

Läs mer om utbildningen på
https://www.folkuniversitetet.se/vara-skolor/yh-utbildningar/alla-yh-utbildningar/teknik-tillverkning/hallbar-livsmedelsintraprenor/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska Fält ÄR märkta *