Emprogage

Rotceller ur AI-synpunkt

Rotceller ur AI-synpunkt

Rotceller skapa grunderna för Emprogage som bildar Heart Wood of Emprogage. Idag träffades vi för att fokusera på Emprogage-trädets rötter. Dagens X-factor var ChatGPT ger oss nya perspektiv på varje session av agendan såväl som själva agendan! ChatGPT är en AI-bot för textskapande baserat på fröna du planterar.

För det första gav Emprogageträdets olika aspekter och perspektiv upphov till en viktig dialog som ledde till en utvidgning av uppfattningen, som omfattar inte bara trädet utan också trädets perspektiv på biosfären – mening; att vara den förändring du vill se i världen.

För det andra skapade vi berättelser som anpassade till Emprogages syfte, principer och världsbild. Så håll utkik efter mer intressant och inspirerande innehåll 🙂

Till sist engagerade vi oss och fokuserade på berättelser som skulle berättas, att få kontakt med en bredare publik, bygga förtroende och förstärka budskapet om Emprogages uppdrag.

Om du känner dig inspirerad att gå med i vårt uppdrag att arbeta för det som är bäst för världen, kontakta oss på info@emprogage.se

På utcheckningsfrågan "Vad uttrycker ett träd?", tar ChatGPT fram följande:

Träd ses ofta som symboler för tillväxt, styrka och motståndskraft. De uttrycker:

  • Livslängd: Träd kan leva i många år och vissa arter kan leva i århundraden, vilket uttrycker idén om kontinuitet och tidlöshet.
  • Stabilitet: Träden är stadigt rotade i marken, vilket uttrycker en känsla av jordning och stabilitet.
  • Motståndskraft: Träd kan motstå tuffa väderförhållanden och anpassa sig till förändringar i sin omgivning, vilket uttrycker idén om att kunna övervinna hinder och studsa tillbaka från motgångar.
  • Tillväxt: Träd växer ständigt och förändras, vilket uttrycker idén om ständig utveckling och förbättring.
  • Skönhet: Träd kan ha frodiga löv, färgglada blommor och intressant bark, som uttrycker naturlig skönhet och estetisk dragningskraft.
  • Natur: Träd är ett av de mest synliga och igenkännliga elementen i naturen, som uttrycker idén om den naturliga världen och dess skönhet.
  • Liv: Träd är levande organismer och är en viktig del av ekosystemet, och uttrycker idén om liv, vitalitet och sammanlänkning.
  • Skydd: Träd kan ge skugga och skydd för andra levande organismer, vilket uttrycker idén om säkerhet och skydd.
  • Inom litteratur och konst används träd ofta som symboler för att uttrycka dessa och många andra begrepp, såsom symbolik av rötter och grenar, symbolik av löv och frukter, etc.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska Fält ÄR märkta *