Emprogage

Nu startar vi businesstriben Bäst för världens företag

Nu startar vi businesstriben Bäst för världens företag

Businesstriben Bäst för världen Business

Nu startar vi businesstriben Best for the World Business i Skåne. Med värdeskapande träffar och nätverksupplevelser tillsammans.

– Vill du också göra skillnad på flera nivåer i ditt arbete?
– Gillar du affärer och vill att de ska komma i ett större sammanhang?
– Är du personliga relationer och gemensamma upplevelser viktiga för dig i affärer?

Välkommen till Best for the World Business – en businesstribe där vi skapar affärer tillsammans med andra som också vill verka för det som är bäst för världen

I businesstriben utmanar vi invanda mönster för ett skapande och lärande tillsammans – du är delaktig i nya upplevelser, insikter och affärer. Tillsammans skapar vi värde på ett lustfyllt där vi mår bra för långsiktighet och affärer.

Businesstriben Best for the World Business består av summan av alla engagerade och organisationer som verkar i. Bäst för världen innebär helhet i affärer, relationer och upplevelser. Detta öppnar upp för möjligheter på många plan och i näringslivet kopplade personer, organisationen, samhället och världen ihop – ett sätt att aktivt skapa värde och en större påverkan.

Så här arbetar vi

Vi arbetar långsiktigt nära varandra och delar gemensamma upplevelser. Varannan vecka har vi digitala träffar för att utbyta och skapa värde och ge näring till triben. Här finns också möjlighet att bjuda med andra engagerade.

En gång i månaden samlas vi fysiskt med businesstriben för en förmiddag fylld med upplevelser och affärskapande tillsammans.

Med andra ord kombinerar vi affärer – relationer – upplevelser!

Best for the World Business i Skåne initieras av Emprogage – ett konsultbolag som verkar för det som är bäst för världen. Triben är öppen för dig som aktivt vill arbeta med affärer som för oss i riktning bäst för världen genom hållbar värdeskapande.

Bäst för World Business
är en affärsstam som arbetar för det som är bäst för världen
– ett näringsliv som utvecklar ömsesidiga affärer, erfarenheter och realtions.

EMPROGAGE består av en grupp konsulter som delar önskan att göra världen lite bättre. Våra tre ord empati, proaktivitet och engagemang utgör inte bara grunden för vår affärsfilosofi, utan utgör också vårt namn EMPROGAGE. Vi tror på individens kraft att göra en bättre värld genom sina medvetna beslut. Och tillsammans arbetar vi för det bästa för världen. EMPROGAGE är vår kontext och vår mötesplats. Vi skapar framtiden tillsammans.

Emprogage grundades 2018 och ägs gemensamt av 20 Emprogagers. Emprogages sätt att arbeta är självorganiserande och medskapande. I början av 2018 var över 40 personer involverade i designen av Emprogage. Emprogage uppfattas som ett livsnät – vi använder trädet som en metafor. En adaptiv och flytande cellstruktur ger Emprogagers såväl som Co-creators möjlighet att engagera sig i projekt som de uppfattar som meningsfulla. Ägandet av Emprogage sker genom de enskilda bolag dess medlemmar har etablerat sig. Det betyder att Emprogage på samma gång är ett personligt företag och ett kollektiv. Aspekten av icke-dualitet återfinns i många aspekter av Emprogages sätt att arbeta, till exempel i det kollektiva ledaransvaret och decentraliserade beslut-

Emprogagers har erfarenhet av underlättande, omvandlingsarbete och ledarutveckling och är involverade i många samskapande. Besök Emprogage.com för en översikt över tjänster och projekt som för närvarande är involverade.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska Fält ÄR märkta *