Emprogage

Utveckling celldag inbjudan

Inbjudan till Emprogage's Development Cell Day

Utvecklingscelldag

Emprogage bjuder in till en utvecklingscelldag den 20 augusti i World Trade Center Malmö. Dagen börjar med att bryta fastan klockan 8.30. Det fortsätter med en kollektiv incheckning och ställer in avsikten för dagen tillsammans. Därefter presenterar de olika utvecklingscellerna en uppdatering om deras nuvarande varelse och avsikt. Sedan serveras lunch. Nästa dag kommer att arbeta tillsammans med nya frågor och ämnen kring utvecklingscellområdet. Med en kollektiv reflektion ställer vi upp en avsikt för nästa steg och en utcheckning dagen stänger runt 15.00.

Utvecklingsceller

Utvecklingscellerna är rotkragen som utgör grunden för att skapa stabilitet, bilda och konceptualisera ny kunskap och erfarenhet för Emprogage. Utvecklingsområdet består av idéer som människor vill utforska genom att lära sig tillsammans. Det kan vara projekt eller tjänster som för närvarande befinner sig i ett tidigt prototyptillstånd och testas med Emprogagers eller Co-creaters.

Cellområden

De fyra cellområdena Emprogage - Consulting, Exploration, Development, Root - träffas en gång om året för ett taktiskt möte, där lärdomar och bästa metoder delas och där cellerna i området lär sig tillsammans. Varje kvartal möts ett annat cellområde. Alla medskapare från cellområdet är inbjudna att delta. På så sätt överförs lärdomarna från taktiska cellnivåer till de operativa och strategiska nivåerna för Emprogage. Genom denna integrering av lärande utvidgas och utvecklas medvetenheten om Emprogage genom medskaparens dialogiska lärande och resulterar i förändringar i kultur och struktur. Med andra ord strömmar energi genom hjärtat i det metaforiska Emprogage-trädet, där förändringar i ryggraden (vad), DNA (hur), syfte (syfte) och själ (rötter) leder till förändringar i alla andra funktioner. En förändring i en aspekt betyder en förändring i helheten och vice versa.

Emprogagers och Emprogage miljön

En Emprogager är en medskapare och ägare av kollektivet Emprogage. Som Emprogager är det viktigt att kunna förhålla sig till sig själv, med andra ord, vara medveten om sitt eget medvetande, för att kunna förhålla sig till Emprogage och till andra. Detta innebär att ständigt ställa sig själv roten, varför, hur och vilka frågor man ska utveckla personliga strategier, taktiker och operationer. Alla Emprogagers är självorganiserade, delar syftet med Emprogage och arbetar i linje med de organiserande principerna. Varje Emprogager är en del av minst en cell i var och en av de fyra cellområdena för att kunna vara hel. Alla två Emprogagers har tillsammans behörighet att skriva för företaget.

En medskapare är en person eller enhet som skapar tillsammans med Emprogagers. Vanligtvis blir medskapare en del av en cell eller mottar designleveranser. En medskapare kan vara en del av många olika organisationer, sammanhang och funktioner.

Konsulter är personer som har tecknat en underleverantör med Emprogage och är medskapare för en viss uppgift eller tidsperiod. Kontraktet är en möjliggörande av att skapa tillsammans och ange tjänster, relationer, etc.

För mer information om Emprogages sätt att arbeta, kolla in vår hemsida, såväl som dokumentet Emproage Being.

LÄNKAR OCH KONTAKTER

Om du är intresserad av att gå med i utvecklingscelldagen, snälla komma i kontakt med den operationella triaden för emprogage.

Operational Triad är en cell med en specifik struktur och funktion för att styra Heartwood of Emprogage. Den operativa triadens huvuduppgift är att säkerställa driften av Emprogage som enhet. Det kan förstås som en stödcell för alla andra celler. Det finns också som det juridiska förvaltarskapet för Emprogage AB.

Plats: World Trade Center Malmö, Skeppsgatan 19, 211 11 Malmö, Sweden

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska Fält ÄR märkta *