Emprogage

Invitation Exploration Cell Day – 19 november 2021

Exploration Cell Day – 19 november på WTC Lund

Emprogage bjuder in alla medskapare till en Exploration Cell-dag den 19 november på World Trade Center i Lund. Dagen börjar med frukost tillsammans kl 8.30. OBS! Emprogage Phloem hålls inte denna dag.

Programmet för Celldagen börjar 9.15. Under dagen kommer vi att arbeta med hur vi kan underlätta övergången från bäst i världen till bäst för världen genom utforskningsprogramtjänster. Specifikt kommer vi att titta på kursplattformen Tomorrow Now och Coursy-plattformen för e-learning. Vi kommer också att fokusera på det kommande eventet med Ship of a New Story som förbinder Almedalen och Folkemödet.

Med en kollektiv reflektion, sätta en avsikt för nästa steg och en utcheckning stänger dagen 15.30.

Utforskningsceller

Utforskningscellerna bildar stammen på trädet som utgör samtalet och transporten av lärande genom gemensam utforskning. Utforskningsområdet fokuserar på lärande tillsammans med klienter – för att hjälpa klienter med struktur- och kulturförändringar snart (utbildning av befintliga medarbetare) eller senare (utbildning av framtida medarbetare).

Cellområden

De fyra cellområdena Emprogage - Consulting, Exploration, Development, Root - träffas en gång om året för ett taktiskt möte, där lärdomar och bästa metoder delas och där cellerna i området lär sig tillsammans. Varje kvartal möts ett annat cellområde. Alla medskapare från cellområdet är inbjudna att delta. På så sätt överförs lärdomarna från taktiska cellnivåer till de operativa och strategiska nivåerna för Emprogage. Genom denna integrering av lärande utvidgas och utvecklas medvetenheten om Emprogage genom medskaparens dialogiska lärande och resulterar i förändringar i kultur och struktur. Med andra ord strömmar energi genom hjärtat i det metaforiska Emprogage-trädet, där förändringar i ryggraden (vad), DNA (hur), syfte (syfte) och själ (rötter) leder till förändringar i alla andra funktioner. En förändring i en aspekt betyder en förändring i helheten och vice versa.

Emprogagers och Emprogage miljön

En Emprogager är en medskapare och ägare av kollektivet Emprogage. Som Emprogager är det viktigt att kunna förhålla sig till sig själv, med andra ord, vara medveten om sitt eget medvetande, för att kunna förhålla sig till Emprogage och till andra. Detta innebär att ständigt ställa sig själv roten, varför, hur och vilka frågor man ska utveckla personliga strategier, taktiker och operationer. Alla Emprogagers är självorganiserade, delar syftet med Emprogage och arbetar i linje med de organiserande principerna. Varje Emprogager är en del av minst en cell i var och en av de fyra cellområdena för att kunna vara hel. Alla två Emprogagers har tillsammans behörighet att skriva för företaget.

En medskapare är en person eller enhet som skapar tillsammans med Emprogagers. Vanligtvis blir medskapare en del av en cell eller mottar designleveranser. En medskapare kan vara en del av många olika organisationer, sammanhang och funktioner.

Konsulter är personer som har tecknat en underleverantör med Emprogage och är medskapare för en viss uppgift eller tidsperiod. Kontraktet är en möjliggörande av att skapa tillsammans och ange tjänster, relationer, etc.

För mer information om Emprogages sätt att arbeta, kolla in vår hemsida, såväl som dokumentet Emproage Being.

LÄNKAR OCH KONTAKTER

Om du är intresserad av att gå med i utvecklingscelldagen, snälla komma i kontakt med den operationella triaden för emprogage.

Operational Triad är en cell med en specifik struktur och funktion för att styra Heartwood of Emprogage. Den operativa triadens huvuduppgift är att säkerställa driften av Emprogage som enhet. Det kan förstås som en stödcell för alla andra celler. Det finns också som det juridiska förvaltarskapet för Emprogage AB.

Heart Wood-kontor: Emprogage, Ideon Science Park, Scheelevägen 15, 223 70 Sverige

EMPROGAGE består av konsulter som delar önskan att göra världen lite bättre. Våra tre ord empati, proaktivitet och engagemang utgör inte bara grunden för vår affärsfilosofi utan utgör också vårt namn EMPROGAGE. Vi tror på individens kraft att skapa en bättre värld genom sina medvetna beslut. Och tillsammans arbetar vi för det som är bäst för världen. EMPROGAGE är vårt sammanhang och vår mötesplats. Vi skapar framtiden tillsammans.

Emprogage grundades i slutet av 2018 och ägs kollektivt av 15 Emprogagers. Emprogages sätt att arbeta är självorganiserande och medkreativt. I början av 2018 var över 40 personer involverade i utformningen av Emprogage. Emprogage uppfattas som ett livets nät - vi använder trädet som en metafor. En adaptiv och flytande cellstruktur ger såväl Emprogagers som medskapare möjlighet att delta i projekt som de upplever som meningsfulla. Ägandet av Emprogage sker genom de enskilda företagen som medlemmarna har etablerat sig. Det betyder att Emprogage är både ett personligt företag och ett kollektiv. Aspekten av icke-dualitet finns i många aspekter av Emprogages sätt att arbeta, till exempel i det kollektiva ledarskapsansvaret och decentraliserade beslut-

Emprogagers har erfarenhet av underlättande, omvandlingsarbete och ledarutveckling och är involverade i många samskapande. Besök Emprogage.com för en översikt över tjänster och projekt som för närvarande är involverade.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska Fält ÄR märkta *