Emprogage

Språk

Hybridmöte om mötesplatser för framtidsdialog

Hybridmöte om mötesplatser för framtidsdialog

Välkommen att delta i ett hybridmöte om mötesplatser för framtidsdialog!

20 oktober 2021 kl 13.30-16.00

Hur kan vi möjliggöra mötesplatser för framtidsdialog ?!

Hur kan vi med dialogplattformar och demokratifestivaler stödja, samskapa och starka demokratin och det öppna samtalet?

Välkommen till ett hybridmöte där alla är delaktiga i både agenda och samtal - formen kallas Open Space.

Form: Mötet skär i Zoom (digitalt möte) och det finns möjlighet att även vara fysiskt när vi delar från Visby. Dokumentation och arbete skär i Miro (digital anslagstavla).

Arbetssätt: Med en mix av nytt och beprövat med nyfikenhet på möjligheter att hitta förhållanden, arbetssätt och verktyg för tiden vi står i och framtiden vi vill skapa. Lyfta verktyg och modeller för komplexitet med digitalt stöd.

Syfte och önskad effekt: Ta ner trösklar, höja blicken, se djupet, omfamna komplexiteten

Nyckelbegrepp: Demokrati, handling/hantering, dialog, resonans, inspiration, relevant, banbrytande, inkluderande, nyfiken, win-win-win, helhetsskapande, resurseffektivt/hållbart

Målgrupper: De som arrangerar olika samskapande i eller under Almedalsveckan, såsom arenor/hubbar/event/mässor samt arrangörer av demokratifestivaler i Norden.

Anmälan: Anmäl dig genom att skicka ett mail till mia.stuhre@gotland.se. Är det fler än du som ska vara med, skriva in namnen på de som ska medverka. Om de är med digitala behöver vi även deras e-postadress.

Vi som bjuder in är ...

Mötet anordnas av en grupp engagerade personer med Almedalsveckan som gemensamt nav.

Digitalt möte

Vi träffas digitalt via zoom. Länk och instruktioner skickas ut dagarna inom till den e-postadress du anger när du anmäler dig.

Fysiskt möte

Vill du hellre medverka på plats så är vi i Donnerska huset i Visby med ingång från Donnersplats.
Fika finns!

Gratis att delta

Det kostar inget att delta. Dela gärna inbjudan med fler!Skepp av en ny berättelse erbjuda organisationer och verksamheter en digital och fysisk plattform för utforskning och utveckling i riktning bäst-för-världen. Målet är att skapa hantering genom skeppsmodellen. En modell som I fem programsteg lotsar affärsutveckling, samhällsutveckling, personligutveckling och demokratifrågor från ide till genomförande. Eventstukturen går från ord till handling genom att sammanställa den som vill med den som kan på samma plattform. Sommaren 2021 styrdes seglatsen till både Almedalsveckan i Visby (4-7/7) och till Folkemödet på Bornholm (17/6)-för att skapa ett riktigt Allmännadalen! www.shipofanewstory.com

Almedalsveckan
är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor - den demokratiska mötesplatsen för alla, en magisk plats för utbyte, dialog och oväntade möten, som hjälper till att utveckla vårt samhälle. Genom öppenhet, tillgänglighet och ömsesidig respekt skapas den unika Almedalsandan. Ingen fråga är för obetydlig och ingen för omfattande. Almedalsveckan är en plats med fokus på mötet och samtalet, där olika röster och olika perspektiv får höras. En mötesplats - öppen för alla som vill vara med i det demokratiska samtalet. www.almedalsveckan.info

Allmännadalen/CommonsValley är en idé för att hitta den demokratiska samtalet. Nu mer än någonsin behöver vi dialogen och det demokratiska samtalet, och mötesformerna som Almedalen är viktiga. Många initiativ bara nu kan radikal omställning från det tidigare paradigmet till ett nytt - en kunskap som skapas och som kan fångas och omsättas - en rad fenomen som utgör av hela världen som en enorm testbädd för ett nytt paradigm. Vi kan både nå de globala målen och ta oss vidare som samhälle och värld! www.allmannadalen.info

EMPROGAGE består av en grupp konsulter som delar önskan att göra världen lite bättre. Våra tre ord empati, proaktivitet och engagemang utgör inte bara grunden för vår affärsfilosofi, utan utgör också vårt namn EMPROGAGE. Vi tror på individens kraft att göra en bättre värld genom sina medvetna beslut. Och tillsammans arbetar vi för det bästa för världen. EMPROGAGE är vår kontext och vår mötesplats. Vi skapar framtiden tillsammans.

Emprogage grundades i slutet av 2018 och ägs kollektivt av 15 Emprogagers. Emprogages sätt att arbeta är självorganiserande och medkreativt. I början av 2018 var över 40 personer involverade i utformningen av Emprogage. Emprogage uppfattas som ett livets nät - vi använder trädet som en metafor. En adaptiv och flytande cellstruktur ger såväl Emprogagers som medskapare möjlighet att delta i projekt som de upplever som meningsfulla. Ägandet av Emprogage sker genom de enskilda företagen som medlemmarna har etablerat sig. Det betyder att Emprogage är både ett personligt företag och ett kollektiv. Aspekten av icke-dualitet finns i många aspekter av Emprogages sätt att arbeta, till exempel i det kollektiva ledarskapsansvaret och det decentraliserade beslutet-

Emprogagers har erfarenhet av underlättande, omvandlingsarbete och ledarutveckling och är involverade i många samskapande. Besök Emprogage.com för en översikt över tjänster och projekt som för närvarande är involverade.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska Fält ÄR märkta *