Emprogage

Exploration Cell Day – lärkonferens kring lärande

Exploration Cell Day - lärkonferens kring lärande

Att utforska olika aspekter tillsammans med andra. Det är vad våra Exploration Cells gör. Rent praktiskt handlar det om allt ifrån seminarier och workshopar till hela kurser och längre program. I veckan samlades Emprogage för en lärkonferens kring dessa olika program och utbildningar. Förmiddagen ägnas åt att lära av varandra – varje cell och person presenterade sina bästa verktyg, metoder och metodiker.

Ett verktyg var Story Cubes som Mette Korsmoe Koverberg presenterade. Story Cubesbestår av nio tärningar med olika bilder föra att i en grupp kunna associera till en fråga eller en påstående – ett roligt och enkelt verktyg för att underlätta fram berättelser i ett arbetslag eller företag.

Life Catalyst, som är en tanksmedja för cirkularitet, har arbetat fram en metodik som presenteras – ett regenerativt workshopformat där varje frågeställning som man arbetar med skapar både lösningar och också nya frågor som kommer in i nästa workshop. Dessutom ingår i metodiken att lämna vidare både lösningar och nya frågeställningar till andra organisationer i samhället där detta kan användas.

Fredrik Skörvald delade med sig av ett verktyg för att kunna formulera sin kompetens utifrån kunskaper och erfarenheter som man har. Verktyget kan användas både i rekrytering och i paketering av tjänster och produkter. Likheten med Ikigai-metodiken var slående och Michael Sillion passade på att dela med sig av sitt arbete både med en uppdaterad version av Ikigai som heter Flourishing Me och dels en kraftfull modell för plattsinnovation inom samhällsutveckling.

Anna-Carin Alderin som hade ett av de första mötena med Emprogage, bidrog med sina erfarenheter från DoMore, som bara är en plattsinnovation på Drottninghög i Helsingborg där stadsodling och socialt företagande förenas.

-

Exploration Cells är de celler i Emprogage som utgör stam i trädmetaforen och därmed konversationen och transporten av lärande i hela organisationen – genom just gemensamt lärande. Dessa klienter utbildar sig tillsammans med klienter – för att hjälpa till med struktur- och kulturförändringar genom dels utbildning av befintliga medarbetare och dels genom utbildning av framtida medarbetare.

I Emprogage finns fyra huvudtyper/cellområden av celler – Consulting, Exploration, Development and Root. Respektiv av dessa träffas en gång om året för en lärkonfernse, där lärdomar och best practice delas och där cellerna lär sig tillsammans. Det innebär att varje kvartal träffas någon av dessa huvudtyper (Cell Areas) och alla samskapare är välkomna att vara delaktiga. På detta sätt överförs lärdomar från cellnivå till de operativa och strategiska nivåerna i Emprogage. Med andra ord flödar energi genom Heart Wood i det metaforiska Emprogage-trädet, där förändringar i ryggraden (Vad), DNA (Hur), Syfte (Varför) och Själ (Rötter) leder till förändringar i alla andra funktioner. En förändring i en aspekt innebär en förändring i helheten och vice versa.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska Fält ÄR märkta *