Emprogage

Ett nytt lärforum som funkat över förväntan – Yh-utbildningen driftledare inom gröna näringar

Ett nytt lärforum som funkat över förväntan - Yh-utbildningen driftledare inom gröna näringar

Driftledare inom gröna näringar

För att möta den omställning som pågår inom dagens gröna näringar erbjuder vi tillsammans med Folkuniversitetet och branschrepresentanter en helt ny utbildning inom yrkeshögskolan: Driftledare inom gröna näringar.

Utbildningen har sin grund i att leda verksamheter genom de förändringar branschen står inför. Gröna näringar (jordbruk, djur, natur, livsmedel, trädgård, skog och mark) möter förändringar i form av digitalisering, klimatförändringar, naturresurshushållning och ny lagstiftning.

En viktig framtidsfråga är att driva verksamheter som kombinerade företagande som går att leva på, i balans med de ekosystem de verkar i.

Studiebesök hos LyRos Lantrbuk
Jan Jönsson är driftledare på LyRos som driver lantbruk enligt Conservative Agriculture – ett koncept där jordens egna förmågor boostas, bland annat genom plöjningsfritt jordbruk. JAn Jönsson ingår i ledningsgruppen för utbildningen.

Efter lite mer än en månad in på Yh-utbildningen till Driftledare inom gröna näringar ställde vi frågan till de studerande vilket deras största lärande varit hittills. Här är några av svaren:
”Att se nya perspektiv – istället för att gå i gamla spår. Att ta sig an samma problem med helt andra ögon.”
”Hur många företag som inte syns, men som bär hela på sina axlar.”
”Regenerativt jordbruk och medvetenhet och vilka utmaningar vi står inför. Ikigai har gett mig mycket. Branschdagarna har visat hur mycket det finns och hur människor tänker och jobbar. Lärt mig och blivit medveten om hur lite jag vet. Utbildningen har fått mig mycket kunskaper och medvetenhet.”
”Branschdagarna och hur andra företag fungerar med både vad de gör och hur de arbetar med personligt. Reflektionen över hur andra tänker. Det som är självklart för mig är inte det för en annan.”
”Fått upp ögonen om hur mycket det finns”
”Blivit väldigt ödmjuk inför hur mycket det finns att lära. De övningar vi gjort och fått reflektera tillsammans med andra.”
”Så lärande att se vad som ligger bakom allt.”
”Andra perspektiv. Tycker jag är vidsynt, men oj så mycket mer det finns och så många sätt det finns att se på saker. Ändå endast gått en kort tid.”
”Har lärt mig så OTROLIGT mycket. Visste inte världen var så stor i Sverige.”
”Bekräftelse på hur hållbarhet fungerar.”
”Lärt mig väldigt mycket. Ett nytt lärforum som funkat över förväntan – kombinationer av föreläsningar, övningar och egenstudier. Tänker nu i andra banor”

Yh-utbildningen Driftledare inom Gröna Näringar möter ett uttalat behov som finns inom större lantbruksenheter, skogsföretag, fiskodlingar, större djurhållningsgårdar och besöksnäringar. Branschen behöver nya personer i organisationer som vill driva och möta den omställning man står inför idag.

Driftledare inom gröna näringar utbildar ledare som får människor att arbeta tillsammans och verksamheter att drivas i balans med jorden. Som driftledare kan du utveckla den gröna näringen genom ledarskap och innovation med hållbara och cirkulära metoder.

Eftersom utbildningen är mycket bred finns det en mängd olika yrkesval för den som slutför utbildningen: affärsutvecklare, driftledare inom skogsbruk, förman eller teamledare, driftchef, produktionsledare eller säljare av lantbrukstjänster och produkter. Möjligheten att driva en egen verksamhet finns också.

– Har du alltid drömt om att jobba nära jorden och kunna påverka i den gröna näringen. Undrar Janeth Andersson, strategisk rådgivare och utbildare.

    Yrkeshögskoleutbildningen Driftledare Gröna Näringar är ett utmärkt val för dig som vill ha en spännande och givande karriär inom jordbruk, trädgård eller skogsbruk. Utbildningen ger en bred kompetens inom området och möjlighet att arbeta med modern teknik och hållbara metoder med fokus på ledarskap och affärsmannaskap. Utbildningen har också goda möjligheter till praktik och samarbete med företag inom branschen, vilket ger värdefull erfarenhet och ett nätverk för framtida möjligheter.

    Utbildningen är framtagen och drivs av Emprogage och Folkuniversitetet i nära samarbete med näringslivet och branschorganisationer och ger en grundläggande kompetens hållbar inom odling, förädling av växter samt hållbar djurhållning.

    Vill du engagera dig i utbildningen på olika sätt är du välkommen att kontakta oss på info@emprogage.se. Du kan även ansöka om en plats till utbildningen: https://www.folkuniversitetet.se/vara-skolor/yh-utbildningar/alla-yh-utbildningar/miljovard-miljoskydd/driftledare-inom-grona-naringar-distans/

    Lämna en kommentar

    Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska Fält ÄR märkta *