Emprogage

Emprogage välkomnar tre nya Emprogagers – låt oss skapa tillsammans!

Vi är stolta över att kunna presentera samskapandet med tre nya inspirerande och engagerade Emprogagers – Erik Nilsson, Andreas Önnerfors och Anna Grassotti.

Erik Nilsson arbetar med naturen som strategi och involverar människor i lagarbete och hållbarhet genom att uppleva naturen som en förändringskraft. Utomhusmöten, konferenser och koncept i naturen är naturliga arbetssätt för Erik när han engagerar sig i organisationer och människor.

Professor Andreas Önnerfors är en välkänd författare och forskare inom idéhistoria och han är ofta engagerad som expert i nyhets- och tv-debatter om såväl konspirationsteorier som koncept för ett öppet samhälle. Andreas arbetar med idékonsultation, vilket underlättar förändring utifrån en världsbildsuppfattning.

Anna Grassotti arbetar som transformerande och integrerad coach och har lång erfarenhet från både internationella NGO:s och stora evenemang. Anna har förmågan att lyssna bakom ord och ställa frågor med ett helhetsgrepp på livet, ledarskap, människor och organisationer.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska Fält ÄR märkta *