Emprogage

Emprogage Såningskonferens – Affärskontor

Emprogage Såningskonferens - Företagsgrenar

Emprogage erbjuder ett nytt sätt att organisera och arbeta tillsammans, med konsulttjänster baserade på avsiktliga beslut och principerna om empati, proaktivitet och engagemang.

Emprogage grundades 2018 av en stor grupp människor som ville skapa ett annorlunda företag, ett som arbetar för det som är bäst för världen. De designade Emprogage som ett nät av liv och använde trädet som en metafor. Trädet representerar syftet, visionen och värderingarna för Emprogage, såväl som organisationens struktur och kultur.

Årets Såningskonferens fokuserade på våra affärsgrenar: Organisatorisk transformation, framtida kompetenser, bortom hållbarhet, levande entreprenörskap och samhällsutveckling. Som ett sätt att förkroppsliga affärsgrenarna planterade vi en ek tillsammans.

Affärsfilialer
 1. Organisatorisk transformation - Rotat i Change

  Precis som en mäktig ek växer ur en liten ekollon, möjliggör våra tjänster tillväxt och förändring inifrån. Vi tillhandahåller den vårdande miljön och stödet för att hjälpa organisationer att nå nya höjder. Tillsammans stärker vi rötterna, anpassar oss till den föränderliga miljön och står högt genom transformation.

 2. Framtida kompetenser - Branching Out to Excellence

  I trädets vidsträckta grenar, såväl som i de finaste rötterna finner vi inspiration till framtida kompetenser. Vi hjälper människor och organisationer att förgrena sig till nya färdigheter och kunskaper, utrustade för att anpassa sig till ett ständigt föränderligt landskap. Precis som löv sträcker sig mot solen, hjälper våra tjänster dig att nå förträfflighet i framtiden. Vi designar för att vårda en framtid där påverkan frodas som ett bestående träd.

 3. Bortom hållbarhet - Att upprätthålla arvet

  Ungefär som trädets djupa rötter upprätthåller det genom tiden, fokuserar vi på att skapa ett arv av positiv påverkan där hållbarhet definieras som att lämna i en bättre form än när vi kom. Vi arbetar för att se till att företag har ett regenerativt och cirkulärt tillvägagångssätt och går längre än idag, där ingenting och ingen går till spillo, vilket lämnar en sund planet till framtida generationer.

 4. Levande entreprenörskap - Frön av innovation och tillit

  I frökottarna som den gigantiska redwooden bär ser vi fröna till innovation och tillit. De har potentialen för de högsta träden på jorden. Levande entreprenörskap inspirerar födelsen av nya idéer och möjligheter. Vi främjar en dynamisk miljö där innovation och förtroende planteras och vårdas, precis när sequoians ekollon spirar för att skapa nytt liv åt vintergröna träd.

 5. Samhällsutveckling - Bygger skogen tillsammans

  Som en blandskog fokuserar våra samhällsutvecklingstjänster på att bygga starka, sammanlänkade samhällen. Vi tror på samskapande och mångfald, där varje träd bidrar till skogens styrka. Tillsammans odlar vi blomstrande samhällen där den kollektiva tillväxten och välbefinnandet är centralt i vårt uppdrag.

Genom att plantera en ek tillsammans förkroppsligade vi vårt engagemang för att växa var och en av dessa affärsgrenar till en robust och varaktig närvaro, precis som eken klarar tidens och årstidernas prov.

Vill du veta mer – kontakta vår Operationella Triad på info@empromage.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska Fält ÄR märkta *