Emprogage

Emprogage Being 4.0

Emprogage Being 4.0

Vi presenterar stolt version 4.0 av Emprogage Being-dokumentet.

Syftet med Emprogage Being-dokumentet är att ge en transparent och gemensam förståelse av Emprogage. Den tar särskilt upp följande punkter:

  1. Våra rötter och grundläggande antaganden,
  2. varför Emprogage existerar,
  3. hur Emprogage organiserar arbetet, och
  4. vad Emprogage gör.

Du hittar alltid den senaste versionen av Emprogage Being-dokumentet på www.bit.ly/emprogagebeing

Informationen om visdomen som samlas in i detta dokument är användbar för;

  • Skapa medvetenhet om vad som är Emprogage och kan vara
  • Inspirera till ett självorganiserande arbetssätt
  • Ombord på nya Emprogagers

Emprogage Being-dokumentet är ett ständigt pågående arbete och ger en aktuell ögonblicksbild av vad som är. Imorgon ser redan annorlunda ut.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska Fält ÄR märkta *