Emprogage

Kontaktuppgifter

Välkommen till samskapar!

Letar du efter att skapa det som är bäst för världen?

A Co-skapare - tidigare känd som kund eller klient - är en person eller enhet som skapar tillsammans med Emprogagers. Vanligtvis blir medskapare en del av en cell eller mottagare av designleveranser.

Letar du efter att göra saker annorlunda?

Konsulter är personer som har tecknat en underleverantör med Emprogage och är medskapare för en specifik uppdrag eller tidsperiod. Kontraktet är en möjliggörande av att skapa tillsammans och uppger tjänster, relationer etc.

Letar du efter en gemenskap av växlare?
 
An Emprogager är en medskapare och ägare av kollektivet Emprogage. Alla Emprogagers är självorganiserade, delar syftet med Emprogage och arbetar i linje med de organiserande principerna. Varje Emprogager är en del av minst en cell i var och en av de fyra cellområdena för att kunna vara hel.

I båda fallen ser vi fram emot att skapa med dig! Skicka oss ett meddelande eller dyka upp på ett av våra kontor.

Låt oss Co-skapa!

Emprogage - konsultföretaget

Vi arbetar för det som är bäst för världen genom att medvetet välja empati, proaktivitet och delaktighet.

Emprogage platser