Emprogage

Almedalsveckans framtid - Allmännadalen 2021 - lärdomar från genomförande 2020

Under många år har första veckan i juli varit viktig åt dialog kring aktuella samhällsfrågor. Just nu blir vi oss i en tid då vi har stora möjligheter att skapa den framtid vi önskar, och dialogen måste få plats.

Vi är så glada över att ha blivit inbjudna till att dela våra erfarenheter från förra sommarens Allmännadalen. Almedalsveckan avser samordna och genomför världens största demokratiarrangemang 2021 och Mia Stuhre och Elin Nysten från Almedalsveckan hade därför bjudit in till samskapande.

Stellan Nordahl från Emprogage tillsammans med Patrik Andersson Social Venture Network och Maria Björk Hummelgren från Östsvenska handelskammaren delade med sig av sina respektive erfarenheter och insikter från årliga olika arrangemang och tillsammans blickade vi framåt.

Förbättringar av förbättringar Ship of a New Story (www.shipofanewstory.com) samlade mer än 60 organisationer i fem dagars direktsändning från fem olika arenor i två kanaler. Totalt hade vi mer än 60 evenemang och vi såg från både Sverige och Danmark dels ombord på elfärjan mellan Helsingborg o Helsingör och dels från studion på Ideon i Lund och från Stockholm.

Östsvenska handelskammaren sände det samlande initiativet <3 Almedalen från Visby med digitala föreläsningar, samtal och utbildningar. Och hållbarhetsnätverket Social Venture Network genomför alla evenemang digitalt från ett par olika hubbar runt om i landet.

I det gemensamma samtalet återkom vi gång på gång till principerna för Almedalen / Allmännadalen - om dialogen, samhällsfrågorna och delaktigheten. Och en gemensam insikt handlade om principerna Både och Och före Antingen eller Eller i både planering och genomförande såväl som i dialog och innehåll.

Både och så som princip kan användas för att omfamna komplexitet. Detta möjliggörs praktiskt i en symbios mellan fysiskt och digitalt. Insikten kring principen och arbetssättet är att personer och spridningen av samtalet är viktigare än platsen och formen för plattformen. Delaktighet och tillgänglighet skapas och frågor kan köra både lokalt och globalt.

Oavsett programpunkt i form av panel, dialog och workshop, skapar Både och Och möjliggör blandning för större transparens, bredd och djup i dialogen kring ämnena. Exempelvis digital introduktion till verkstad som kraftenheter på lokala hubbar för sedan sedan har gemensam digital sammanställning av viktiga resultat.

Att få till både fysiska och digitala mingel bryggar lokalt och globalt. Det skapar tillgänglighet och samtidigt en samhörighet. Det otvungna och spontana samtalet skapas genom nyfikenhet och gemensamt intresse och frågeställningar man samlats kring.

Ett tydligt exempel på förstärkare är att gå från Almedalen till Allmännadalen. Där den goda förebilden och riktmärket blir 50 års erfarenhet av demokratisk mingel och smältdegel på Almedalen och där förstärkare blir Allmännadalen som naturligt omsluter Almedalen och samtidigt tillför nya delaktighetsdimensioner - nya tankar, ny teknik och nya sociala sammanhang.

Ett demokratiskt samtal blir demokratiskt samtal!

EMPROGAGE består av en grupp konsulter som delar önskan att göra världen lite bättre. Våra tre ord empati, proaktivitet och engagemang utgör inte bara grunden för vår affärsfilosofi, utan utgör också vårt namn EMPROGAGE. Vi tror på individens kraft att göra en bättre värld genom sina medvetna beslut. Och tillsammans arbetar vi för det bästa för världen. EMPROGAGE är vår kontext och vår mötesplats. Vi skapar framtiden tillsammans.

Emprogage grundades i slutet av 2018 och ägs kollektivt av 15 Emprogagers. Emprogages sätt att arbeta är självorganiserande och medkreativt. I början av 2018 var över 40 personer involverade i utformningen av Emprogage. Emprogage uppfattas som ett livets nät - vi använder trädet som en metafor. En adaptiv och flytande cellstruktur ger såväl Emprogagers som medskapare möjlighet att delta i projekt som de upplever som meningsfulla. Ägandet av Emprogage sker genom de enskilda företagen som medlemmarna har etablerat sig. Det betyder att Emprogage är både ett personligt företag och ett kollektiv. Aspekten av icke-dualitet finns i många aspekter av Emprogages sätt att arbeta, till exempel i det kollektiva ledarskapsansvaret och decentraliserade beslut-

Emprogagers har erfarenhet av underlättande, omvandlingsarbete och ledarutveckling och är involverade i många samskapande. Besök Emprogage.com för en översikt över tjänster och projekt som för närvarande är involverade.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska Fält ÄR märkta *