Emprogage

Språk
Allmännadalen dialog

Allmännadalen / Common Valley

# Allmännadalen

Nu mer än någonsin behöver vi dialogen och det demokratiska samtalet, och mötesformer מדינה Almedalen är viktiga. Många initiativ just nu innebär radikal omställning från det tidigare paradigmet till ett nytt - en kunskap som skapas och som kan fångas och omsättas - en rad fenomen som utgörs av hela världen som en enorm testbädd för ett nytt paradigm. Vi kan båda nå de globala målen och ta oss vidare som samhälle och världen!

# Allmännadalen och #CommonValley ger möjligheter att hjälpa till att genomföra ”Allmännadalen” digitalt nu i år - samma dagar som ursprungliga planer för Almedalen 2020. Vi använder med andra ord uppdaterade våra grundläggande och principer för hur samhällsdialogen försäkringar och samhällsutvecklingen ser. Det kompletterar genomförandet av Almedalen 2021 i Visby, och förför redan nu och det nya delaktighetsdimensionen som gör att samtalen blir av och öppnar samtidigt upp för det som inte kan vara tillgängligt med - ett Almedalen 3.0, hållbart och framtidssäkrat och ett sätt att utveckla det andra demokratiska demokratin Samtal!

#CommonValley

I tider med stora förändringar ligger de största möjligheterna. Hur kan vi tillsammans bilda och skapa framtiden? Common Valley är ett sätt att inspirera och delta i dialoger och demokratiska samtal. Detta innebär att uppdatera grundläggande antaganden och principer för samhällsutveckling och dialog.

Använd #CommonValley för att engagera fler människor och inspirera andra. I mer än 50 år har Almedalen i Sverige varit en demokratisk arena som bjuder in människor till samskapande. #CommonValley är ett sätt att testa sängen nya former i tider där vi som världen behöver dialogen som mest. Ett sätt att lära tillsammans och från varandra och att nå målen för hållbar utveckling tillsammans - ett samtal både lokalt och globalt!

Kontaktpersoner:
Stellan Nordahl, Emprogage
info@emprogage.se +46 707 482 582

Ulrica Fager, Ship of a New Story
info@shipofanewstory.com 46-070 921 96

Rikard Lundgren, 2byte
rikard@2change.com +46 761 872 000

Yasemin Arahan, höjdmöten
yasemin@altitudemeetings.se +46 70-992 80 48

EMPROGAGE består av konsulter som arbetar för det bästa för världen. Våra tre ord empati, proaktivitet och engagemang utgör inte bara grunden för vår affärsfilosofi, utan utgör också vårt namn EMPROGAGE. Vi tror på människans makt att göra en bättre värld genom avsiktliga beslut. EMPROGAGE är vår kontext och vår mötesplats. Vi skapar framtiden tillsammans - välkommen att samskapa!

Under Allmänndalen / CommonValley Emprogage samskapar Ship of a New Story - en plattform för dialog som utforskar övergången från världens bästa till bästa för världen - www.shipofanewstory.com

Emprogage grundades 2018 och ägs kollektivt av sina Emprogagers. Emproges sätt att arbeta är självorganiserande och medskapande. I början av 2018 var över 40 personer involverade i designen av Emprogage. Emprogage uppfattas som en livets webb - vi använder trädet som en metafor. En dynamisk cellstruktur ger emprogagers såväl som medskapare möjlighet att delta i projekt som de uppfattar som meningsfulla. Ägandet till Emprogage sker genom de företag som medlemmarna har etablerat. Det betyder att Emprogage samtidigt är ett personligt företag och ett kollektiv. Aspekten av icke-dualitet finns i många aspekter av Emproges sätt att arbeta, till exempel i det kollektiva ledaransvaret och distribuerade beslutsfattande.

Emprogagers har lång erfarenhet av underlättande, omvandlingsarbete och ledarutveckling och är involverade i många samskapande. För en översikt över tjänster och projekt som för närvarande är involverade, besök www.emprogage.com.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras integre. Obligatoriska Fält ÄR märkta *