Emprogage

Allmännadalen dialog

Allmännadalen / Common Valley

# Allmännadalen

Nu mer än någonsin behöver vi dialogen och det demokratiska samtalet, och mötesformer som Almedalen är viktiga. Många initiativ bara nu radikal omställning från det tidigare paradigmet till ett nytt - en kunskap som skapas och som kan fångas och omsättas - och rad fenomen som skapas av hela världen som en enorm testbädd för ett nytt paradigm. Vi kan både nå de globala målen och ta oss vidare som samhälle och värld!

# Allmännadalen och #CommonValley ger möjligheter att hjälpa till att genomföra ”Allmännadalen” digitalt nu i år - samma dagar som ursprungliga planer för Almedalen 2020. Vi använder med andra ord uppdaterade våra grundläggande och principer för hur samhällsdialogen försäkringar och samhällsutvecklingen ser. Det kompletterar genomförandet av Almedalen 2021 i Visby, och förför redan nu och det nya delaktighetsdimensionen som gör att samtalen blir av och öppnar samtidigt upp för det som inte kan vara tillgängligt med - ett Almedalen 3.0, hållbart och framtidssäkrat och ett sätt att utveckla det andra demokratiska demokratin Samtal!

#CommonValley

I tider med stora förändringar ligger de största möjligheterna. Hur kan vi tillsammans bilda och skapa framtiden? Common Valley är ett sätt att inspirera och delta i dialoger och demokratiska samtal. Detta innebär att uppdatera grundläggande antaganden och principer för samhällsutveckling och dialog.

Använd #CommonValley för att engagera fler människor och inspirera andra. I mer än 50 år har Almedalen i Sverige varit en demokratisk arena som bjuder in människor att medskapa. #CommonValley är ett sätt att testa nya sängformer i tider där vi som värld behöver dialogen högst. Ett sätt att lära tillsammans och av varandra och att nå målen för hållbar utveckling tillsammans - en konversation både lokal och global!

Kontaktpersoner:
Stellan Nordahl, Emprogage
info@emprogage.se +46

Ulrica Fager, Ship of a New Story
info@shipofanewstory.com 46-070 921 96

Rikard Lundgren, 2byte
rikard@2change.com +46 761 872

Yasemin Arahan, höjdmöten
yasemin@altitudemeetings.se +46 70-992 80 48

EMPROGAGE består av konsulter som arbetar för det bästa för världen. Våra tre ord empati, proaktivitet och engagemang utgör inte bara grunden för vår affärsfilosofi utan utgör också vårt namn EMPROGAGE. Vi tror på människans kraft att göra en bättre värld genom avsiktliga beslut. EMPROGAGE är vårt sammanhang och vår mötesplats. Vi skapar framtiden tillsammans - välkommen att co-skapa!

Under Allmänndalen / CommonValley skapar Emprogage Ship of a New Story - ett plattform för dialog som utforskar skiftet från världens bästa till det bästa för världen - www.shipofanewstory.com

Emprogage grundades 2018 och ägs kollektivt av dess Emprogagers. Emprogages sätt att arbeta är självorganiserande och medkreativt. I början av 2018 var över 40 personer involverade i utformningen av Emprogage. Emprogage upplevs som ett livets nät - vi använder trädet som en metafor. En dynamisk cellstruktur ger såväl såväl medskapare som medskapare möjlighet att delta i projekt som de upplever som meningsfulla. Ägandet av Emprogage sker genom de företag som medlemmarna har etablerat. Det betyder att Emprogage är både ett personligt företag och ett kollektiv. Aspekten av icke-dualitet finns i många aspekter av Emprogages sätt att arbeta, till exempel i det kollektiva ledarskapsansvaret och distribuerade beslutsfattandet.

Emprogagers har lång erfarenhet av underlättande, omvandlingsarbete och ledarutveckling och är involverade i många samskapande. För en översikt över tjänster och projekt som för närvarande är involverade, besök www.emprogage.com.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska Fält ÄR märkta *