Emprogage

Konsultföretaget

Vi är ett konsultföretag som arbetar för det bästa för världen
genom att medvetet välja empati, proaktivitet och deltagande

Emprogage

En ny sorts konsultfirma
Vi arbetar för det som är bäst för världen genom att medvetet välja empati, proaktivitet och delaktighet

Vilka är vi?

Emprogage är ett syftesdrivet bolag byggt av konsulter med ett gemensamt intresse - att verka för det som är bäst för världen.

Om oss

EMPROGAGE består av konsulter som delar syftet att verka för det som är bäst för världen.

Konsulter

Vi arbetar för det som är bäst för världen genom att medvetet välja empati, proaktivitet och delaktighet.

Emprogage Arbetssätt

Våra organiserande principer fungerar som en hurologi, dvs beskriver hur vi gör. Dessa tillsammans med vårt förhållningssätt och vårt arbetssätt är alltid i samklang med övergripande syfte och de värderingar som finns för att stödja detta.

Vi väljer EMPATI före sympati, PROAKTIVITET över reaktivitet, DELAKTIGHET före att endast delta och KÄRLEK före rädsla.
Vi väljer också BÅDE och OCH istället för antingen eller ELLER. Ett INKUDERANDE VI snarare än vi och dem. Vi väljer SAMTAL och DIALOG istället för debatt och polemik. Och vi LYSSNAR och ställer frågor för att FÖRSTÅ istället för att ifrågasätta.
Vi TYDLIGGÖR, ILLUSTRERAR och ANPASSAR istället för att förklara och korrigera.

 • Öppenhet

  Vi är öppna för frågor och ställa frågor att förstå och skapa ömsesidig klarhet under några omständigheter. Vi är nyfiken och närvarande, för att stödja ömsesidigt engagemang.

  Läs mer

 • Val / Ansvar / Delaktighet

  Vi skapar möjlighet och kopplar önskade konsekvenser med ansvar. Vi som personer är kompetenta och kan göra medvetna val. Besluten är gemensamt fördelade.

  Läs mer

 • Learning

  Vi agerar som medskapare, växer med varandra och väljer ömsesidigt lärande. Vi uppmuntrar förändring, förbättring och förnyelse i strävan efter det som är bäst för världen.

  Läs mer

 • I kontexten JAG

  Jag jobbar ur perspektivet: Vad jag gör blir gjort. Vad jag tar ansvar för kan jag påverka. Genom personlig reflektion ser jag val och väljer förbättring.

  Läs mer

 • I förhållande till kunder

  Vi ser människor och organisationer vi möter som skapare av egna erfarenheter och miljöer. Vi är inte observatörer - vi skapar avsiktligt det som är bäst för världen.

  Läs mer

Lär dig mer

Den här videon visar hur Emprogage, ett samägt och samskapande konsultföretag baserat i Lund, Sverige, organiserar arbete. Organisationen uppfattas som en livets webb. En anpassningsbar och flytande cellstruktur ger sina medlemmar (medskapare) såväl som "externa" intressenter möjlighet att delta i projekt som de uppfattar som meningsfulla. Ägandet till Emprogage sker genom de enskilda företag som medlemmarna har etablerat sig. Det innebär att Emprogage samtidigt är ett personligt företag och ett kollektiv.

Kontakta oss

För att kontakta oss fyller du bara i din e-post tillsammans med ett kort meddelande och vi återkommer så snart vi kan!