Vi hjälper styrelser och ledningsgrupper att blir mer aktiva och samspela bättre för att lyfta sina företag till nya höjder.

Kurser

Nyttan med en aktiv styrelse

Riktar sig till dig som ägare, VD eller styrelsemedlem i ett mindre företag eller start-up.

 

Syftet med programmet är att få till stånd ett företagande som baseras på långsiktighet och hållbarhet

både i affärsmodell och strategi. Man får en grundläggande introduktion till och förståelse för, vilka verktyg en aktiv styrelse kan arbeta med.

 

Mål med programmet:

              Att förstå nyttan med en aktiv styrelse

              Vad som krävs av ägare, styrelse och Vd för att skapa en aktiv styrelse

                Hur man med vedertagna och tvärvetenskapliga verktyg skapar hållbar tillväxt

              Hur en styrelse ska vara sammansatt för att aktivt stödja ditt företag

              Hur man får detta att fungera över tid och utvecklas i takt med företagets

     utveckling

Programmet består i tre 2-timmars digitala workshops där vi arbetar med olika delar i att ta in en aktiv styrelse; syfte och mål med en aktiv styrelse till att arbeta praktiskt med styrelsen, vilka dokument som måste vara på plats och hur man hittar sina styrelseledamöter.

 

Mellan de digitala träffarna arbetar du själv vidare med de uppgifter som vi går igenom på våra digitala träffar.

 

”Jag är supernöjd och glad att jag gick kursen ”Nyttan med en aktiv styrelse”. Då jag är driver en tidig startup så gav det mig en bra förståelse av vad innebär det att ha en styrelse och att det kan vara till en stor hjälp för att kunna driva sin verksamhet. Förutom att jag lärde mig mycket tycker jag också om att det kändes väldigt öppet och inlyssnande. Det fanns möjlighet att ställa frågor och diskutera i grupp. Kan varmt rekommendera denna kurs för alla företagare oavsett vilken fas man befinner sig i.”

Julia Söderqvist – Returbo

 

Kursinnehåll

 

Dag 1 – Fundamenten i ett styrelsearbete. Vad behöver en styrelse för att kunna arbeta. Storytelling, ägardirektiv och Business Model Canvas.

 

Dag 2 – Kompetenser och kravprofil – vilka behov har mitt företag? Vad krävs av en styrelse och hur säkrar jag upp att hitta rätt styrelseledamöter? Hållbarhet ur ett styrelseperspektiv med lagkrav, hur man drivertillväxtmed ekologisk, social och finansiellhållbarhet.

 

Dag 3 – Hur arbetar en styrelse praktiskt, både operativt och etiskt. Arbetsordning, förhållningssätt – värderingar, styrelsens form och praktikaliteter.

 

När: Nästa kurs under 2023, 21/9, 5/10, 12/10 kl 10-20

Var: Zoom

Pris: 9 000 :- ex moms

Workshop

Nyttan med en proaktiv ledning

Riktar sig till styrelser i bolag som vill få ut maximalt av sitt arbete.

 

Syftet med programmet är att få till stånd en aktiv och väl fungerande styrelse som baseras på långsiktighet och hållbarhet både i arbetsmetodik, affärsmodell och strategi. Programmet syftar även till att utmana det befintliga arbetet i styrelsen för att kunna utveckla hela styrelsens arbete

 

Mål med programmet:

              Att förstå nyttan med och skapa en aktiv styrelse

              Vad som krävs av ägare, styrelse och Vd för att skapa en aktiv styrelse

                Hur man med vedertagna och tvärvetenskapliga verktyg skapar hållbar tillväxt

              Hur man får detta att fungera över tid och utvecklas i takt med företagets

     utveckling

 

Programmet består i 2 halvdagsworkshops med uppgifter mellan dessa. Vi arbetar med olika delar i att ta vara en

aktiv styrelse med saker som syfte och mål, kultur, förhållningssätt och inte minst hållbarhetsfrågor.

 Exempel på workshopinnehåll  (vilket tas fram i samarbete med respektive företag)

 

Dag 1 – Fundamenten i ett styrelsearbete. Vad behöver en styrelse för att kunna arbeta. Storytelling, ägardirektiv

och Business Model Canvas. Vi blandar teori med aktivt arbete under dagen.

 

Dag 2 – Vilka behov har mitt företag? Vad krävs av styrelse och hur säkrar vi upp att vi har rätt styrelse? Hållbarhet ur ett

styrelseperspektiv med lagkrav, hur man tillväxt med ekologisk, social och finansiell hållbarhet.

 

 

                            

Var: På plats hos företaget

Pris: 40 000 :- ex moms