Emprogage

Language
BFW live broadcasting

Best For the World live broadcasting announcement

Emprogage hosts a four-day Live Broadcasting that invites people to move into the direction that is Best for the World. During the time of COVID-19 when the world is in synchronicity, around 100 Co-creators come together to create content in 50 concepts. The content is of holistic nature and spans over various topics addressing the person, team, organization and society.

Intentional Decisions Model

The Intentional Decisions Model

Intentional Decisions is a compelling model for raising awareness of the possibility of choice (a variety of choices), serves as an ethical framework for our choices, and empowers us with the ability to decide (the process of choosing, i.e. pick one).

The operational triad congratulates to Emprogage's birthday

En ny typ av konsultbolag har sett dagens ljus

Idag föddes Emprogage – ett konsultbolag som verkar för det som är bäst för världen. Från start är det 16 konsulter som alla medvetet väljer empati, proaktivitet och delaktighet för att facilitera skiftet från bäst-i-världen till bäst-för-världen. Det rör sig om hela spannet från medarbetar- och ledarutveckling, via organisations- och affärsutveckling till samhällsutveckling och världsförbättring.